Bratislava 11. apríla 2019 (HSP/Foto:Ján Figeľ)

Jediný politik, ktorý dostal titul Otec Európy, zanechal po sebe obdivuhodné dedičstvo: bezprecedentné spoločenstvo štátov, ktoré začalo ako Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ a dnes funguje ako Európska únia. Svoj odkaz zhrnul v útlej knihe (Pre Európu) s významným obsahom

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte

Tvorí ju opis zložitej a krvavej histórie, ktorá je hlavným dôvodom pre zmenu vývoja na našom kontinente, a zároveň popis princípov a cieľov, o ktoré sa nová európska jednota môže a má opierať. Tento odkaz Roberta Schumana sa dá zhrnúť do štyroch bodov:

1.“Európa musí byť vládkyňou svojho osudu”. Rozdelená Európa takou nebola, vnútorne konfliktná takou nebude tiež. Bez politickej integrácie zostane slabou v otázkach bezpečnosti, obrany a vonkajšej politiky.

2.“Európa, kolíska demokracie, sa musí stať aj jej strážkyňou”. Demokracia – nielen podľa Schumana – vďačí za svoju existenciu kresťanstvu. Praktické napĺňanie pravidiel Desatora a ducha Evanjelia najdlhšie formovalo kultúru národov kontinentu. Kvalitu demokracie nereprezentuje pomer väčšiny a menšín, ale morálka väčšiny. Preto je mravný étos pre vývoj demokracie rozhodujúci.

3.“Európa sa musí znovu stať vodkyňou humanity”. Vo vzťahoch medzi ľuďmi a národmi je najdôležitejšia ľudskosť. Preto cieľom a zároveň kritériom nášho konania na všetkých úrovniach štátnej a európskej správy musí byť dôstojný život každej osoby a každého národa. Bezbrehý individualizmus a násilný kolektivizmus sú škodlivé extrémy.

4.“Zjednotená Európa je predzvesťou všeobecnej solidarity v budúcnosti”. Solidarita je základným spojivom v stavbe spoločného domu. Ak by sa vytratila, dom sa oslabí, ba rozpadne. Rozumná solidarita a účinná spravodlivosť sú základom pre lepšie, ľudskejšie storočie. Je to náš základný záujem a diel zdpovednosti na celosvetovej úrovni.

Ak bude zjednotená Európa verná Schumanovmu odkazu, bude stabilným spoločným domom i dobrým príkladom a konštruktívnym aktérom vo svete. Rovnako to však platí aj pre Slovensko, ktoré je v strede Európy. V akej miere dnes Európska únia a Slovensko spĺňajú uvedené kritériá, je otázka, výzva i zodpovednosť pre každého z nás.

Ján Figeľ, Osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete


Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Zdroj