Rezort dopravy chce zorganizovať konferencie. Budú zamerané na čerpanie financií z plánu obnovy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje zorganizovať tri konferencie o tom, ako čerpať z plánu obnovy. Cenu predpokladá na takmer 100-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania.

Rezort dopravy chce zorganizovať konferencie. Budú zamerané na čerpanie financií z plánu obnovy
Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje zorganizovať tri konferencie o tom, ako čerpať z plánu obnovy. Cenu predpokladá na takmer 100-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania.