Bratislava 16. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

V minulom roku bolo na Slovensku vyhlásených 248 konkurzov a povolených 13 reštrukturalizácií dlžníkov. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, v medziročnom porovnaní počet konkurzov poklesol o 2,75 % a počet reštrukturalizácií sa znížil o 7,14 %. Ako uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková, vývoj počtu vyhlásených konkurzov odráža dobrú kondíciu slovenskej ekonomiky

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Mierny prechodný nárast vyhlásených konkurzov zaznamenali v posledných piatich rokoch iba v roku 2018. Napriek novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá ustanovila od 1. januára 2018 zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu včas, súdy v roku 2019 zastavili 131 konkurzných konaní pre nedostatok majetku. Znamená to, že majetok úpadcov nepostačoval ani na úhradu nákladov konkurzu.

Výrazne, až o 40,78 percenta, narástol medziročne podľa Markovej počet rozhodnutí súdov o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Vtedy síce 145 dlžníkov disponovalo prostriedkami na úhradu nákladov konkurzu, ale ich majetok nepostačoval na úhradu pohľadávok proti podstate. „Od 276 dlžníkov zbankrotovaných v posledných rokoch tak na základe rozhodnutí súdov v roku 2019 veritelia nedostali ani euro zo svojich pohľadávok,“ uviedla Marková.

Počet povolených reštrukturalizácií klesol už piaty rok za sebou. V minulom roku ich bolo povolených najmenej za posledných jedenásť rokov. „Opäť sa potvrdilo, že hlavným dôvodom poklesu počtu povolených reštrukturalizácií bola legislatívna zmena v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa od konca apríla 2015 výrazne sprísnili podmienky riešenia úpadku dlžníka reštrukturalizáciou,“ povedala Marková. Zaviedli sa minimálne 50 % miera uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov a zákaz rozdeľovať zisk vyprodukovaný dlžníkom po skončení reštrukturalizácie až do uhradenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov v plnej výške.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj