Bratislava 23. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

Prostriedky z Operačného programu Výskum a inovácie by mali byť skutočne použité na vedu. Zhodli sa na tom Slovenská akadémia vied (SAV) a rektori piatich slovenských univerzít. Tí súhlasia so spojením operačných programov OP Výskum a Inovácie a OP Integrovaná infraštruktúra, avšak za podmienky, že vďaka tomuto kroku nebude Slovensku hroziť dekomitment, teda nevyužitie čerpania eurofondov ani v roku 2019, ani spomalenie procesov a vytvorenie administratívnych prekážok

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť

Slovenská akadémia vied podpisom memoranda 22. októbra so Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského (UK), Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvorila platformu na koordinovaný postup pri presadzovaní záujmov v oblasti vedy a výskumu.

“Štát si momentálne neplní dôsledne svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako napríklad záväzky voči CERN-u,” uvádzajú v tlačovej správe SAV a univerzity. Podľa nich je nevyhnutné tieto záväzky čo najskôr urovnať, aby krajina nemusela čeliť zastaveniu rozbehnutých projektov a medzinárodne negatívnej odozve.

Od ministerstva školstva žiadajú univerzity a SAV urýchlenie odborného hodnotenia projektov Dlhodobého strategického výskumu, vyhlásenie výzvy na Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá, aby prostriedky z nich mohli čerpať už od budúceho roku. V tlačovej správe apelujú aj na potrebu celoštátneho hradeného prístupu do svetových databáz.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj