Bratislava 26. júna 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

Sústredíme sa na zamestnávanie a vzdelávanie Rómov. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz to uviedol po výjazdovom rokovaní vlády SR, ktorá v utorok v Stropkove vzala na vedomie Monitorovaciu správu o plnení Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Z nej vyplýva, že na integráciu Rómov sa vlani použilo takmer 120 miliónov eur

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Ábel Ravasz

Ide najmä o aktivity zvyšujúce zamestnanosť a zamestnateľnosť (75 miliónov eur), vzdelávacie aktivity (30 miliónov eur) a oblasť bývania (sedem miliónov eur). “Tieto aktivity nadväzujú na činnosť ministerstiev za predošlé roky. Ide o nástroje, ktoré sa osvedčili a potrebujeme ich preto zachovať a posilňovať. Výsledky sú jednoznačné, aj keď ide o beh na dlhé trate. Nepotrebujeme preto vymýšľať nové prístupy, iba pracovať sústavným a systematickým spôsobom. Tiež je potrebné zabezpečiť synergiu medzi legislatívnou činnosťou a projektmi – tie vedia byť úspešné iba ak prichádzajú do pripraveného legislatívneho priestoru,“ prízvukoval splnomocnenec. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva vnútra.

Správa monitoruje stav plnenia opatrení a aktivít akčných plánov stratégie za rok 2018 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia, finančného začlenenia, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. “Podporené boli aktivity ministerstva práce, zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti, ako aj tzv. pomocné profesie – terénna sociálna práca a komunitné centrá. Aj tieto aktivity hrali dôležitú úlohu v tom, že vidíme rekordne nízku nezamestnanosť nielen v celej krajine, ale aj priamo v rómskych komunitách,“ vysvetlil Ravasz.

V oblasti školstva sa investovalo predovšetkým do zvyšovania kapacít materských škôl a príprav na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky. Prácu asistentov v školách a škôlkach ako aj iné opatrenia zabezpečujúce lepšie výsledky detí z rómskych komunít v školskom systéme podporili projekty ministerstva školstva a ministerstva vnútra.

“Ide najmä o materské školy, komunitné centrá, odpadové hospodárstvo a prístup k pitnej vode. Ministerstvo vnútra podporuje aj činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS), ktoré v roku 2019 fungujú už vo vyše 240 obciach,“ podotkol. V oblasti zdravia hrajú kľúčovú úlohu asistenti osvety zdravia projektu Zdravé komunity a v oblasti kultúry nový Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Zo 154 opatrení a aktivít, ktorých plnenie bolo určené na rok 2018, úrad splnomocnenca vyhodnotil 85 ako “splnených“, resp. “plnených priebežne“, 54 aktivít bolo vyhodnotených ako “v riešení“ a 15 aktivít sa neplnilo. “S plnením integračných opatrení a aktivít za minulý rok som veľmi spokojný, náš úrad má za sebou ešte lepšie výsledky, ako sme mali rok predtým. Vždy je však čo zlepšovať a už teraz na tom usilovne pracujeme,“ ozrejmil Ravasz.

Hlavným zámerom Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 je zastaviť segregáciu rómskych komunít a dosiahnuť pozitívny obrat v ich sociálnom začleňovaní ako aj zmenu postojov väčšinového obyvateľstva voči Rómom.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj