Bratislava 3. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Manu Fernandez)

 Rafael Rafaj z Inštitútu národnej politiky v príspevku na sociálnej sieti informoval o skupinovej žalobe, ktorá bola podaná v Španielsku 19.marca. Žaloba španielsku vládu obviňuje z vedomého ohrozenia verejnej bezpečnosti, keďže povzbudzovala verejnosť k účasti na viac ako 75 feministických pochodoch 8. marca pri príležitosti MDŽ, uprostred pandémie koronavírusu

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke ženy pochodujúce vrámci MDŽ v Španielsku 8. marca 2020

Podľa Rafaja, by sme túto žalobu mali uvítať ako prvú žalobu v únii v súvislosti s progresívnou ideológiou, ktorá v budúcnosti môže byť precedensom.

Miliónové protesty, o ktorých informovali aj viaceré mainstreamové média, chceli angažovane zbúrať údajný patriarchát celej západnej civilizácie. Rafaj poukazuje na to, že tie isté mainstremové média, dnes rovnako angažovane, horlivo a často až bulvárne informujú o potrebe bojovať proti koronavírusej pandémii.

Španielska vláda tak teraz bude čeliť právnemu konaniu pre nedbanlivosť pri riešení pandémie koronavírusu.

„Táto slniečkárka „welcome“ vláda je obvinená, že postavila svoje úzke ideologické záujmy pred bezpečnosť a blaho verejnosti, a tým zhoršila krízu pandémie, ktorá uchvátila Španielsko. To je aktuálne druhou najpostihnutejšou krajinou pandémie hneď za Talianskom.


Ale karma je zdarma… Okrem ideologických fanatikov, mimovládkarov a feministiek sa pochodov telo pri tele zúčastnilo aj niekoľko významných účastníkov – vrátane španielskej podpredsedníčky vlády, manželky aj matky premiéra,“ píše Rafaj.

Dodáva, že španielska vláda v tom čase bagatelizovala varovania o pandémii, preto čelí aj špeciálnemu obvineniu z „prekarifikácie“, čo je, ako vysvetľuje Rafaj, španielsky právny termín znamenajúci zámerné klamanie, zavádzanie verejnosti.

„Už 24. februára na Kanárskom ostrove Tenerife dali do karantény talianskeho občana, testovaného na korona vírus a 27.februára, 11 dní pred feministickým šábesom v Sevile potvrdili prvý prípad prenosu vírusu u 62-ročného Španiela. Ideologickú obmedzenosť vlády donaha vyzlieka odporúčanie Európskeho strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb, ktoré 2. marca európskym krajinám odporúčalo zrušiť hromadné zhromaždenia ľudí, aby sa zabránilo prenosu nákazy. A tiež fakt, že už 14. marca v Španielsku vyhlásili výnimočný stav,“ pripomína.

V závere Rafaj konštatuje, že ak niekto hľadá možné príčiny tak masového rozšírenia vírusu v niektorých krajinách, ako je napríklad Španielsko, tieto pochody sú jednou z možných príčin. V tejto súvislosti navrhuje, aby po zvládnutí pandémie bolo jedným z opatrení aj „deratizácia ideológií“, ktoré podľa jeho názoru spôsobujú jednu katastrofu za druhou.

Tatiana Stará

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.


Hlavným správam


zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.


O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.


Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj