Bratislava 13. februára 2020 (HSP/Foto:Archív Miroslava Radačovského)

Nezaradený europoslanec Miroslav Radačovský na svojej stránke na sociálnej sieti uverejnil príspevok v ktorom sa vyjadril k aktuálnej situácii okolo Istanbulského dohovoru. Tvrdí, že pokiaľ by prezidentka Zuzana Čaputová chcela ukončiť túto traumatizujúcu tému rozdeľujúcu slovenskú spoločnosť, mohla by ju pri použití „gazdovského rozumu“ štátnicky ukončiť ihneď

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke nezávislý europoslanec Miroslav Radačovský

„Stačilo by napr. 5 minútové prehlásenie, v ktorom by konštatovala, že jurisdikcia Slovenskej republiky dôslednejšie, obšírnejšie a kvalitnejšie zaručuje práva žien na ochranu pred možným domácim a iným násilím. Stačilo by len poukázať na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku, príslušné ustanovenia Zákona o rodine, Občianskeho zákonníka a príslušných procesno-právnych noriem,“ píše Radačovský s tým, že prezidentka mohla tiež poukázať na príslušné podzákonné normy chrániace obete domáceho násilia a podobne.

Vôbec vraj by pri tom nemusela spomínať gender otázku a problém by bol štátnicky ukončený a aj preto sa naskytá otázka: „Prečo pani prezidentka takýmto spôsobom nepostupuje?“

Prvá odpoveď na túto otázku môže podľa europoslanca spočívať v tom, že prezidentka nedôsledne ovláda znenie dohovoru a príslušných vnútroštátnych právnych noriem a spolieha sa na svojich právnych poradcov. „Tu je však isté nebezpečenstvo spočívajúce v tom, že aj predchádzajúci prezident sa spoliehal na svojich poradcov. Výsledkom týchto právnych rád bol aj prehratý občiansko-právny súdny spor o pozemok pod Tatrami ako aj súčasné trestnoprávne stíhanie za daňové delikty,“ poukázal Radačovský na prípad Andreja Kisku.

Ďalšou odpoveďou môže byť podľa Radačovského to, že prezidentka Čaputová je zaviazaná predvolebným sľubom svojim liberálnym podporovateľom a chce tento sľub dodržať.

Najhoršie by však bolo, pokiaľ by prezidentka vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru konala tak, ako teraz koná, z dôvodu subjektívneho presvedčenia o jeho potrebe alebo o jeho správnosti. „Toto už by bol problém vážnejší a to z jednoduchého dôvodu. Prezident akéhokoľvek štátu a teda aj Slovenskej republiky môže byť subjektívne veriacim, ateistom, kresťanom, židom, príslušníkom akejkoľvek minoritnej skupiny, pro-európsky, príp. nie pro-európsky a pod., avšak vždy navonok musí presadzovať národný záujem štátu, na čele ktorého stojí.“

Dodáva, že národným záujmom Slovenskej republiky, ktorý vyplýva aj z Ústavy SR, sú hodnoty založené na cyrilo-metodských tradíciách, hodnoty tradičnej rodiny a kreťanských tradícii. Súčasné konanie prezidentky ohľadom dohovoru je preto podľa jeho názoru neakceptovateľné.

Zároveň je podľa Radačovského dosť zaujímavý postoj obhajovateľov dohovoru k tomu, že ženu považujú vo všetkých oblastiach za rovnocennú, no na druhej strane samotný dohovor v podstate konštatuje, že žena je v spoločenskom postavení a teda aj v rodine, tým slabším subjektom.

„Bolo by zaujímavé uplatniť gender ideológiu napr. v cestovaní hromadným dopravným prostriedkom kedy muž by asi nemal uvoľniť miesto žene, ale mal by ostať sedieť. Alebo napríklad pri tanci muž čaká, že bude vyzvaný do tanca ženou. Čo sa síce ojedinele stáva, avšak stráca to akýkoľvek zmysel postavenia džentlmena a dámy,“ uzavrel.

Tatiana Stará

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj