Projekt výstavby atletických štadiónov je vo finálnej fáze, objekty postupne dokončujú

Projekt výstavby atletických štadiónov u nás sa už finalizuje. Jednotlivé objekty postupne dokončujú a v Dolnom Kubíne už aj otvárali nový stánok.

Projekt výstavby atletických štadiónov je vo finálnej fáze,  objekty postupne dokončujú
Projekt výstavby atletických štadiónov u nás sa už finalizuje. Jednotlivé objekty postupne dokončujú a v Dolnom Kubíne už aj otvárali nový stánok.