Bratislava 12. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michaela Zdražilová)

Upriamiť pozornosť na tých, ktorí pomáhajú seniorom žiť lepšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene prístupu k nim, je cieľom 4. ročníka projektu Senior Friendly. Podľa člena Rady vlády pre práva seniorov a predsedu občianskeho združenia Bagar Miloša Nemečka je možné dosiahnuť tento zámer zmenou postojov k starnutiu na úrovni spoločnosti i medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, šírením pozitívnych príkladov z praxe aj širokou publicitou

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

“Aktívne starnutie vnímame ako dôležitý celospoločenský fenomén, ktorého význam narastá s perspektívou starnutia populácie. Tieto demografické trendy patria k najväčším výzvam pre Slovensko, Európu a všetky rozvinuté krajiny,” skonštatoval Nemeček.

Organizátori chcú podľa neho v tomto roku nadviazať na predošlé tri úspešné ročníky súťaže. Zúčastnilo sa ich okolo 80 subjektov a vyvrcholili odovzdávaním ocenení v súťažných kategóriách samosprávy, veľké spoločnosti, stredné spoločnosti a malé firmy vrátane živnostníkov, kultúrne, vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Osobitné ocenenie je pripravované pre osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu.

“Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Senior Friendly 2019, 18. októbra 2019 v Zichyho paláci v Bratislave, bude súčasťou galavečera za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ďalších inštitúcií, partnerov projektu, finalistov súťaže a zástupcov seniorských organizácií na Slovensku,” priblížil Nemeček.     V kultúrnom programe vystúpia umelci z rôznych oblastí v medzigeneračnom duchu s výrazným zastúpením seniorov. Pripravená je aj vernisáž výstavy trojgeneračných fotografií v cykle Krásne spolu, ktoré poukazujú na spolupatričnosť generácií.

Súčasťou prvého dňa programu (18. 10.) Senior Friendly 50+ bude konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca, určená odbornej verejnosti, zástupcom firiem a zamestnávateľov, samospráv i seniorských organizácií.

Druhý deň podujatia (19. 10.), v spolupráci s bratislavským Starým Mestom, vyplní celodenný program pre seniorov, ich rodiny a verejnosť. Okrem komunikačného, finančného a spotrebiteľského, zdravotného, výživového a pohybového poradenstva sa návštevníci budú môcť zúčastniť tvorivých dielní pod názvom Tvorivosť nepozná vek. Súčasťou programu bude aj testovanie pamäte, ponuka pomôcok pre seniorov, ukážky prvej pomoci. Na módnej prehliadke sa predstavia modely pre generáciu 50+.

Do súťaže sa možno prihlasovať do 20. septembra 2019. Ďalšie informácie a prihlášky do súťaže sú k dispozícii na www.seniorfriendly.sk.


Zdroj