Pri prevencii cestovateľskej trombózy pomôžu rôzne cviky

Podľa angiologičky ohrozuje všetky vekové skupiny, s pribúdajúcim vekom však riziko vzniku žilovej trombózy rastie.

Pri prevencii cestovateľskej trombózy pomôžu rôzne cviky
Podľa angiologičky ohrozuje všetky vekové skupiny, s pribúdajúcim vekom však riziko vzniku žilovej trombózy rastie.