Prezidentka napadla paragraf 363 na Ústavnom súde. Vidí zásah do nezávislosti súdnej moci

Ústavný súd má na stole už druhé podanie, ktoré sa týka sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Po poslancoch Národnej rady spochybňuje toto ustanovenie aj prezidentka Zuzana Čaputová. Do Košíc podala návrh na začatie konania o súlade paragrafu 363 a s ním súvisiacich ustanovení s ústavou a medzinárodnými dohovormi. Vidí porušenie práva na súdnu ochranu, ako aj na nestranný a nezávislý súd, […]

Prezidentka napadla paragraf 363 na Ústavnom súde. Vidí zásah do nezávislosti súdnej moci
Ústavný súd má na stole už druhé podanie, ktoré sa týka sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Po poslancoch Národnej rady spochybňuje toto ustanovenie aj prezidentka Zuzana Čaputová. Do Košíc podala návrh na začatie konania o súlade paragrafu 363 a s ním súvisiacich ustanovení s ústavou a medzinárodnými dohovormi. Vidí porušenie práva na súdnu ochranu, ako aj na nestranný a nezávislý súd, […]