Prešov 27. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Prešovská univerzita (PU) v Prešove udelila titul Doctor honoris causa vedného odboru história profesorke Kláre Papp. Historička je bývalou dekankou Filozofickej fakulty Debrecínskej univerzity v Maďarsku a dlhoročnou riaditeľkou jej Historického ústavu. Čestný titul jej udelili za jej zásluhy v rozvoji spolupráce vo vede a vzdelávaní a obsiahlu vedeckovýskumnú činnosť v oblasti ranonovovekých dejín strednej Európy. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya

Čestný titul Doctor honoris causa je najvyšším ocenením udeľovaným akademickou inštitúciou. Udeľuje sa spravidla popredným dejateľom vedeckého a akademického života. Ako pri príležitosti udelenia tohto titulu Kláre Papp uviedol rektor PU Peter Kónya, maďarskú historičku možno zaradiť medzi významné osobnosti historickej vedy. „Počas troch desaťročí výrazne prispieva k propagácii našej univerzity nielen v maďarskom akademickom prostredí. Som preto v mene univerzity nesmierne rád a poctený, že prijala naše ocenenie svojho vkladu do európskeho akademického a vedeckého života a bude v ňom šíriť aj naďalej dobré meno našej Alma Mater,“ uviedol Kónya.

Profesorka Klára Papp je jednou z významných historičiek, ktorá sa venuje ranonovovekým dejinám strednej Európy, problematike hospodárskych, spoločenských a kultúrnych dejín 16. až 18. storočia, ale i významným rodom a jednotlivcom pôsobiacim v tomto období. Jej práce už dlhší čas využívajú pri svojich bádaniach aj historici a cirkevní historici z PU. „Prešovská univerzita udržiava s pani profesorkou od začiatku 90. rokov úzke mnohostranné vzťahy v podobe spoločných vedeckých konferencií, spoločných výskumných projektov, spoločných publikácií a vzájomných exkurzií študentov a iných aktivít, na ktorých participovali zamestnanci obidvoch univerzít,“ konkretizovala dekanka Filozofickej univerzity PU Beáta Balogová.

Papp je od roku 2010 aj členkou Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove. „Som veľmi poctená a vážim si toto uznanie, ktoré vnímam ako ocenenie mojej vedeckej práce. Zároveň to vnímam aj ako ocenenie dlhoročnej korektnej a plodnej spolupráce s Prešovskou univerzitou, ktorá je potvrdením toho, že sa oplatí udržiavať dobré vzťahy a kontakty aj so zahraničnými univerzitami,“ uviedla po prevzatí ocenenia maďarská historička, ktorá je držiteľkou viacerých ocenení.

Profesorka Klára Papp sa narodila 1. decembra v roku 1952 v maďarskom Debrecíne, kde vyštudovala dejepis a ruský jazyk a literatúru na Univerzite Lajosa Kosutha a získala titul odborného učiteľa týchto predmetov. Na debrecínskej univerzite pôsobí ako pedagóg od roku 1976, pričom súčasne pôsobila aj na iných univerzitách a vysokých školách nielen v Maďarskej republike, ale i v zahraničí. V roku 2006 pedagogicky pôsobila aj na Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 2000 sa stala riaditeľkou Historického ústavu na Univerzite Lajosa Kosutha v Debrecíne, od roku 2010 je dekankou Filozofickej fakulty tejto univerzity. Súčasne pôsobí aj na pôde maďarskej akadémie vied a vo viacerých ďalších inštitúciách v Maďarsku a zahraničí.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj