Prešov 23. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:unipo.sk)

Prešovská univerzita (PU) v Prešove plánuje v tomto roku revitalizáciu priestranstva pred univerzitou, ale tiež posilniť environmentálnu agendu. Rovnako ju čaká kolaudácia Športovej haly. S počtom študentov 8340 sa univerzita podľa jej hovorkyne Anny Polačkovej radí medzi najväčšie slovenské univerzity

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Prešovská univerzita v Prešove

„Najvyšší počet študentov v tomto akademickom roku študuje na Fakulte manažmentu – 1737, druhou je Filozofická fakulta s počtom 1636 študentov. Trojicu najväčších fakúlt univerzity uzatvára Pedagogická fakulta, ktorú navštevuje 1542 študentov. Po nich nasleduje Fakulta zdravotníckych odborov (1272), Fakulta humanitných a prírodných vied (929), Fakulta športu (562), Gréckokatolícka teologická fakulta (349), Pravoslávna bohoslovecká fakulta (267) a Celouniverzitné pracoviská, na ktorých sumárne študuje 41 študentov,“ uviedla Polačková.

V posledných rokoch univerzita podľa jej slov zaznamenáva rastúci trend v internacionalizácii vzdelávania. Na PU v tomto akademickom roku študuje 952 študentov zo zahraničia, čo je o 130 študentov viac ako minulý rok.

„V priebehu minulého akademického roka sa nám podarilo ukončiť najrozsiahlejšiu rekonštrukciu internátov od ich vzniku. Tá zahŕňala obnovu 75 percent z celkového počtu lôžok všetkých študentských domovov našej univerzity,“ uviedol rektor Peter Kónya.

Zároveň doplnil, že okrem poskytnutej vládnej dotácie takmer 2,5 milióna eur, ktorá nebola postačujúca na kompletnú rekonštrukciu, univerzita investovala jednak vlastné zdroje, ako aj úverové zdroje vo výške viac ako milión eur.

V prvej polovici mája je podľa Polačkovej naplánovaná kolaudácia Športovej haly PU, ktorú zrekonštruovali za takmer milión eur. Vo finálnom štádiu ja taktiež rekonštrukcia parkoviska na južnej strane Vysokoškolského areálu (VŠA). Výstavbou parkoviska vznikne takmer 100 parkovacích stojísk. Hodnota stavby je 214.000 eur, pričom 150.000 eur financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zvyšnú čiastku vyčlenila univerzita z vlastných zdrojov.

„V najbližšom období čaká PU rozsiahla revitalizácia verejného priestranstva pred budovou VŠA v podobe nového krytu z betónovej dlažby, osadenia prvkov drobnej architektúry, lavičiek, košov a prístrešku na bicykle. Vpravo od vstupu do objektu VŠA bude umiestnená promenáda s fontánou, sedenie a oddych pre študentov. Projekt rieši aj zníženie hluku v urbanizovanom prostredí či zazelenanie miest,“ priblížila Polačková s tým, že začiatok prác je naplánovaný na jar tohto roku.

Univerzita taktiež plánuje pokračovať v rekonštrukcii zvyšných dvoch internátov PU. Okrem toho podala projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti, teda zateplenie pre dva internáty – takzvaný Nový internát a internát na Námestí Mládeže.

Reagujúc na spoločenskú požiadavku ochrany životného prostredia, plánuje univerzita v najbližšom období posilniť environmentálnu agendu. Za týmto účelom pripravila Stratégiu environmentálnej udržateľnosti PU, ktorá predstavuje príspevok univerzity pre riešenie klimatických zmien na lokálnej úrovni.

„Naša univerzita vybuduje a bude rozvíjať funkčný a otvorený systém environmentálnej udržateľnosti, ktorý nám umožní systematicky znižovať negatívny dopad ňou realizovaných aktivít na životné prostredie, zároveň prispeje k proaktívnemu prístupu univerzity v oblasti ochrany životného prostredia v širšom prostredí,“ uviedol prorektor pre stratégiu a marketing PU Peter Adamišin.

Ako zdôraznil, v záujme univerzity je vytvoriť podmienky pre vyššie zastúpenie tém udržateľného rozvoja pre všetky akreditované programy štúdia, ako aj pre neformálne a celoživotné vzdelávanie.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj