Bratislava 9. mája 2019 (HSP/Foto:Facebook)

Hlavné správy pripravili politický formát ku eurovoľbám. Počas nasledujúcich troch týždňov vám prinesieme odpovede kandidátov na otázky od Hlavných správ

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Peter Puškár (SĽS Andreja Hlinku)

Ako by ste zhodnotili päťročnú činnosť dosluhujúceho európskeho parlamentu: uveďte jedno rozhodnutie, s ktorým plne súhlasíte a jedno, ktoré kategoricky odmietate

Peter Puškár (SĽS Andreja Hlinku)

Negatívne vnímam pro-migračné rozhodnutia. Na podporu legálnej migrácie pôjde 10 miliárd eur – ide o nedávno založený Európsky fond pre azyl a migráciu. Naopak, len 250 miliónov ročne ide na Frontex – európsku agentúru pohraničnej a pobrežnej stráže, – čo je žalostne málo na ochranu euro-hraníc.

Za pozitívne považujem rozhodnutia v oblasti boja proti kontaminácii sveta plastovými odpadmi. Taktiež pozitívne vnímam, že konečne sa zrušila dvojitá kvalita potravín.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Vlado Bálint

Vladimír Bálint (NAJ – Nezávislosť a Jednota)

Nemôžem sa stotožniť a súhlasiť napríklad s protirečivým rozhodnutím EP z roku 2016, keď sa začalo konanie voči Maďarsku pre to, že krajina odmietla prijímať migrantov. Kroky, ktoré prijalo Maďarsko, vzorovo potvrdzujú primárny a logický záujem krajiny ochraňovať občanov a priestor definovaný štátnou hranicou. Maďarsko konalo prezieravo. Vedome si chráni svoju územnú celistvosť a vlastnú kultúru, poučené neblahým vývojom napríklad vo Francúzsku či Švédsku. S tým úzko súvisí aj pripravovaný návrh na bezkontaktné čipy, ktorých použitie je veľmi sporné a ktoré podľa mnohých výrazne zdeterminujú pojem nielen osobnej slobody… Na druhej strane schvaľujem a súhlasím s rozhodnutím EP zdaňovať veľké svetové firmy, ako sú Facebook či Google. V podstate neodvádzajú žiadne dane v EÚ a vznikajúce precedensy sú kontraproduktívne…

Alojz Hančin (Priama demokracia – PD)

Som rád, že si Európa zachovala Schengenský priestor s voľným pohybom osôb a tovaru, súhlasím s pružnými rokovaniami a rozhodnutiami okolo brexitu.

S čím nesúhlasím je fakt, že Europarlament rozhoduje bez negociácie, ale aj predchádzajúcej komunikácie s eurovoličmi, neberie do úvahy prieskum verejnej mienky a na národnej úrovni už vôbec nie. Preto jeho niektoré rozhodnutia sa nám javia udivujúce, v zmysle slovenského dovetku „čo si Talian?“

Otília Hamacková (Priama demokracia – PD)

Všetko, čím sa ľudia pokúšajú o zmenu zákonov prírody, prináša katastrofy. Napriek tejto historickej skúsenosti to človek skúša zas a zas! Prečo? Pre peniaze! Vrátiť sa na správnu cestu, znamená postaviť sa proti mocným. Svet vždy riadili a aj riadia ľudia. Niektorí podľa zákonov, iní nie! Vo svete treba nastoliť rovnováhu. Aby čokoľvek správne fungovalo, musí mať silné základy. Tie EÚ Parlament má! Najväčšou chybou v jeho činnosti bol súhlas s migráciou z Afriky, či Ázie ( utečenecká kríza ). Neprispôsobiví migranti nebudú prijímať našu pohostinnosť s pokorou, neprijmú našu kultúru, priepastne rozdielne sú i ich zákony. Najväčším problémom by bolo zosúladiť ich právo s naším. Európska majorita musí rozmýšľať o tom, či ešte disponuje pudom sebazáchovy!

Ďakujem kandidátom za odpovede.

Marián Rigan


Zdroj