Bratislava 14. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Hlavné Správy pripravili politický formát k eurovoľbám. Počas nasledujúcich týždňov Vám prinesieme odpovede kandidátov na otázky od Hlavných správ

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke Jaroslav Paška (SNS) Foto:TASR-Jakub Kotian

Uveďte jednu konkrétnu vec, čo chcete v europarlamente presadiť. 

Jaroslav Paška (SNS)

Vzťah európskych inštitúcií k členským štátom sa v posledných rokoch zásadne menil. Európska komisia, aj Európsky parlament začali silne zneužívať nejednoznačné definície týkajúce sa princípu subsidiarity a rozširovať si rozsah oprávnení vstupovať do vnútorných záležitostí členských štátov.

Známym príkladom takéhoto svojvoľného konania sú rozhodnutia uvedených inštitúcií týkajúce sa migrácie, keď sa obídením princípu rozhodovania o otázkach fungovania štátov “konsezom“ pokúšajú vnútiť nám administratívny, bruselskými inštitúciami riadený systém prerozdeľovania migrantov.

Už v septembri 2015 Rada EÚ uložila členským štátom prerozdeliť si 120 000 utečencov. Hoci k úplnému prerozdeleniu doteraz nedošlo, Maďari, Poliaci, aj Česi čelia žalobám za neuposlúchnutie pred Súdnym dvorom EÚ. V máji 2016 potom Komisia navrhla pokutovať členské štáty, za nesplnenie kvóty prijatých utečencov sumou 250 000 eur za neprijatého žiadateľa o azyl, čo je nehoráznym prejavom arogancie, keď si uvedomíme, že zodpovednosť za dohľad nad funkčnosťou schengenskej hranice (aj pred nekontrolovanou migráciou) padá na inštitúcie EU. Za ich lajdáctvo a zlyhanie teda chcú penalizovať nás!

Po eurovoľbách preto musíme najskôr presadiť „upratanie“ legislatívneho chaosu, ktorý nám tu promigrační, liberálni anarchisti (A. Merkel, F. Timmermans …) narobili. Až potom môžeme prejsť k zásadnej reforme Únie tak, aby opäť začala slúžiť nám, ľuďom a nie potrebám a cieľom bruselskej kaviarne.

Milan Uhrík (ĽSNS)

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke Milan Uhrík (ĽS – Naše Slovensko) Foto:TASR-Henrich Mišovič

Nariadenia EÚ sú dnes nadradené zákonom Slovenskej republiky. Preto ak chceme Slovensko pred zhubnou politikou súčasnej EÚ ochrániť, tak musíme ísť zaň bojovať aj do Bruselu. V Európskom parlamente sa určite budeme snažiť presadiť návrat kľúčových kompetencií naspäť jednotlivým členským štátom. Kvôli Lisabonskej zmluve, ktorú poslušne akceptovala vláda SMERu, SNS a HZDS, Slovensko stratilo právo veta v zásadných otázkach. EÚ nemôže fungovať ako diktatúra veľkých štátov nad malými. Práve z tohto neférového princípu rozhodovania pramenia všetky problémy Európskej únie a Európy. Či už sú to likvidačne nízke dotácie pre slovenských poľnohospodárov, eurofondy alokované na absolútne nezmyselné projekty a priority alebo pretláčanie liberálnej LGBT a gender ideológie, prípadne imigrácie. Nedovolíme, aby Európu a Slovensko pochovali byrokrati z Bruselu a liberáli z upadajúceho západu. Návrat kompetencií členským štátom môže byť realizovaný napríklad aj tak, že každý štát by mal pri každom rozhodnutí opäť právo veta. To znamená, že v rámci EÚ by sa mohli prijať len také rozhodnutia, ktoré by boli výhodné pre všetkých. Len takáto spolupráca má zmysel a perspektívu. Ak európske štáty získajú naspäť svoju suverenitu a budú vidieť, že EÚ neprijíma nariadenia proti ich vlastným záujmom, tak všetkým v Európe sa bude žiť lepšie a slobodnejšie.

Igor Melicher (SMER-SD)

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke Igor Melicher (SMER-SD)

Myslím si, že mladí a pokrokový europslanec nemá prinášať len reakcie na témy, ktoré sú medializované, ale má byť kreatívnejší a prinášať vlastné nápady. Preto som do svojho programu začlenil európske vlaky zadarmo, plus jeden jazyk pre každého Európana bezplatne a slovenský priemysel postavený na vysokej pridanej hodnote.

Pripravených opatrení mám samozrejme viac. Či už ide o odstránenie dvojakej kvality potravín, zavedenie jedného jazyka bezplatne pre každého Európana, ale to, čo by som chcel presadiť najviac, je vyrovnanie rozdielov medzi starými a novými štátmi EÚ a európska minimálna mzda.

Branislav Grimm (NAJ)

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke Branislav Grimm

Podieľať sa na ďalšom zvyšovaní životnej úrovne Slovenska: podporou zavedenia minimálnej európskej mzdy a dôchodku vo výške 550 €, ďalšie pracovné možnosti pre mladých Slovákov, štúdia v zahraničí, absolvovanie odborných stáži; zrovnoprávnením dotácií pre poľnohospodárov riešiť rómsku zamestnanosti;  zvýšiť dotácie do inovácií vo vede, výskume, informatizácie; zjednodušené a zrýchlené čerpanie eurofondov – vytvorenie funkcií stálych projektových manažérov za jednotlivé kraje priamo v Bruseli; podpora vyššej miery sociálneho zabezpečenia ľudí; viac kompetencií národným štátom ako ďalšej federalizácie Európy; podpora riešením v oblasti životného prostredia. Podporím vznik Európskej agentúry práce v Bratislave.

Ďakujem kandidátom za odpovede.

Marián Rigan


Zdroj