Martin 19. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Veda v Matici slovenskej bola tento rok financovaná sumou 269 513 eur. Najväčšie výdavky smerovali na matičnú vydavateľskú činnosť, literatúru, históriu a archív

Na snímke predseda Matice slovenskej Marián Gešper

„V roku 2018 vyčlenila Matica slovenská až 18 % svojho rozpočtu na rôznorodú vedeckú činnosť, čo pri štátnej dotácii vo výške 1 494 mil. eur nie je málo. Treba zdôrazniť, že veda je len jednou z mnohých oblastí, ktoré Matica slovenská zo zákona robí a financuje. Najviac sa zameriava na svoje členské hnutie, bez ktorého by v mnohých regiónoch Slovenska úplne absentovala miestna kultúra, keďže došlo k zrušeniu viacerých osvetových stredísk i zníženiu počtu kultúrnych pracovníkov.

Každý rok spracovávame pre ministerstvo kultúry detailný odpočet využitia financií, ktorý dokazuje, že štátne i neštátne finančné zdroje vynakladáme transparentne a efektívne,“ ozrejmil správca MS Maroš Smolec.

„Je poľutovaniahodné, že poslankyňa NR SR a členka výboru pre kultúru a médiá Renáta Kaščáková hrubo zaviedla verejnosť a vo verejnoprávnom rozhlase spochybnila Maticu slovenskú tvrdením, že vedeckú činnosť financujeme len sumou 8-tisíc eur.

Ďalšia opozičná poslankyňa Viera Dubačová by dokonca chcela na parlamentnej pôde otvárať tému zmyslu a fungovania ustanovizne. Svedčí to o ich hlbokej neznalosti mnohovrstvovej činnosti Matice slovenskej a tisícov našich členov. Veď v tomto Roku slovenskej štátnosti sme ako jediná inštitúcia v mnohých mestách a obciach zorganizovali sériu podujatí na pripomenutie si prvého Česko-Slovenska.

Jedine Matica slovenská si takto spomenula na Slovákov v česko-slovenských légiách a k storočnici odhalila zásadné pamätníky – busty prvého česko-slovenského župana Samuela Zocha v Bratislave, predsedu SNR a MS Matúša Dulu v Martine a pamätnú tabuľu spisovateľovi a legionárovi Jankovi Jesenskému v Lučenci,“ vyjadril sa predseda MS Marián Gešper.

Do profesionálneho vedeckého portfólia ustanovizne patrí Slovenský literárny ústav MS, Slovenský historický ústav MS, Krajanské múzeum MS, Archív MS, Stredisko národnostných vzťahov MS, ako aj dobrovoľné záujmové vedecké odbory – Historický odbor MS, Politologický odbor MS, Vlastivedný odbor MS, Záujmový odbor regionalistiky MS, Pedagogický odbor MS a Národohospodársky odbor MS.

Okrem toho inštitúcia zrealizovala vedeckú činnosť aj v rámci Vydavateľstva MS, Informačného ústredia MS, hlavných podujatí MS a rôznorodých vedeckých aktivít. Výdavky sa týkali nákladov na vedecké konferencie, semináre, kolokviá, tematické podujatia a aktivity, vedecký výskum, vydávanie zborníkov a popularizačných publikácií a v neposlednom rade na zabezpečenie mzdových nákladov na udržanie vedeckých profesionálnych pracovníkov a základného chodu vedeckých útvarov.

Redakciu informovala Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej


Zdroj