Bratislava 18. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)

Slovensko bude mať počas budúcoročného predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu (OBSE) tri priority – prevenciu a zmierňovanie následkov konfliktov, bezpečnú budúcnosť a efektívny multilateralizmus

Na snímke taliansky minister zahraničných vecí a doterajší predsedajúci OBSE Enzo Moavero Milanesi (uprostred) si podáva ruku so svojím slovenským rezortným partnerom Miroslavom Lajčákom

Mottom predsedníctva je: „Zodpovedná budúcnosť je založená na inkluzívnom dialógu v prospech obyčajných ľudí.“ Ako sa ďalej píše v programe predsedníctva, ktorý v stredu odobrí vláda, slovenské predsedníctvo bude na jednej strane kontinuitou predchádzajúcich predsedníctiev, ale na druhej chce zanechať pečať svojich vlastných priorít a záujmov. Bude sa snažiť byť predsedníctvom, ktoré prichádza s novými riešeniami, je spravodlivé a čestné pri mediovaní sporov a vedení diskusií, ale aj užitočné smerom k tým, ktorí budú mať záujem posunúť organizáciu do reality 21. storočia.

Pokiaľ ide o priority, prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov zahŕňa podkategórie aktívny prístup v otázkach prevencie a zmierňovania následkov konfliktov, Ukrajinu a Osobitnú monitorovaciu misiu na Ukrajine (SMM), zmrazené konflikty, štruktúrovaný dialóg a opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti, Správu a reformu bezpečnostného sektora a spoluprácu na západnom Balkáne. Bezpečná budúcnosť zahŕňa prevenciu radikalizácie, podporu tolerancie a nediskriminácie, mládež, kybernetickú bezpečnosť a 4. priemyselnú revolúciu. Efektívny multilateralizmus je o spolupráci medzinárodných organizácií, strategických partnerstvách a implementácii cieľov udržateľného rozvoja OSN, strategickom prístupe k prioritizácii aktivít OBSE a implementácii záväzkov.

„V centre priorít je obyčajný človek ovplyvnený siločiarami všetkých troch prioritných oblastí. Cieľom predsedníctva musí byť zlepšenie pocitu bezpečnosti ľudí, ich života a snaha o dodržiavanie týchto cieľov aj účastníckymi štátmi OBSE,“ píše sa v materiáli. Ministerstvo zahraničných vecí si je však vedomé, že do výkonu predsedníctva v OBSE bude vstupovať veľké množstvo premenných. „Príkladom je Ukrajina, kde sa počas SK OBSE uskutočnia prezidentské a parlamentné voľby. Zlepšenie života ľudí na Ukrajine, ale aj v iných oblastiach tlejúcich konfliktov, považujeme za spôsob, ako dosiahnuť do konca roka 2019 pozitíva vhodné odkomunikovať a prezentovať verejnosti s cieľom zlepšenia obrazu OBSE a Slovenska,“ uvádza sa ďalej v dokumente.

Pokiaľ ide o Ukrajinu, prebiehajúci konflikt je pre európsku bezpečnostnú architektúru a Slovensko ako susednú krajinu kľúčovou prioritou. „Napriek tomu, že ide o konflikt, ktorého riešenie je závislé od vonkajších faktorov, aktívnym prístupom predsedníctva možno podporiť strany pri rokovaniach o jednotlivých prvkoch riešenia konfliktu, hľadať malé kroky vpred, zabrániť jeho prípadnej eskalácii a uľahčiť život obyvateľom zasiahnutým pôsobením znepriatelených strán,“ píše sa v programe s tým, že kľúčová bude úloha úradujúceho predsedu OBSE v reakcii na výsledky prezidentských a parlamentných volieb na Ukrajine v roku 2019. Takisto bude dôležité apelovať na strany konfliktu, aby dokončili stiahnutie ťažkých zbraní z línie kontaktu a dohodli nové demilitarizované oblasti. Slovensko sa zameria na uľahčenie života obyvateľstva zasiahnutého konfliktom prostredníctvom cielených humanitárnych projektov, ako aj využitím ďalších nástrojov rozvojovej spolupráce. Veľmi dôležité budú malé, postupné a dobre cielené kroky s využitím nástrojov opatrení na budovanie dôvery, ako aj skúsenosti z už realizovaných aktivít z iných konfliktných oblastí.

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe má sídlo vo Viedni, na Slovensku sa však bude konať niekoľko podujatí. Jedným z nich bude Konferencia o kybernetickej bezpečnosti zameraná prioritne na ochranu kritickej infraštruktúry v kybernetickom priestore a prezentáciu skúseností Slovenska. Podujatie umožní diskusiu odborníkov z oblasti kybernetického zabezpečenia, zástupcov súkromného sektora, think-tankov a akademickej obce k novým výzvam v kybernetickom priestore, najmä ochranu dát v tomto priestore, kybernetickú ochranu volebných procesov, celoživotné vzdelávanie o kybernetickej bezpečnosti. Koncom roka sa zase bude na Slovensku konať zasadnutie ministrov zahraničných vecí účastníckych štátov, ktorých je 57.

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou. Všetkých 57 účastníckych štátov OBSE má rovnaké práva a rozhodnutia sa prijímajú konsenzom. Ročné predsedníctvo v OBSE nie je založené na rotačnom princípe, účastnícke štáty sa oň musia uchádzať. Rozhodnutie o predsedníctve SR v OBSE v roku 2019 bolo prijaté na Ministerskej rade OBSE v Hamburgu v decembri 2016. Predsedníctvo v OBSE je zodpovedné za koordináciu práce organizácie v mene rozhodovacích orgánov OBSE (Ministerskej rady a Stálej rady). Slovensko sa 1. 1. 2018 stalo súčasťou predsedníckej Trojky spolu s Rakúskom (2017) a Talianskom (2018). Program a priority predsedníctva OBSE si predsednícka krajina stanovuje sama, vychádza pritom z aktuálnych tém a otázok, ktoré OBSE rieši v oblasti bezpečnosti vo všetkých troch dimenziách organizácie – politicko-vojenskej, ekonomicko-environmentálnej a ľudskoprávnej.


Zdroj