Pre odmietanie očkovania mali viaceré vojenské útvary obmedzené kapacity. Došlo aj k narušeniu útvarov

Pre odmietanie očkovania v súvislosti s ochorením Covid-19 mali v roku 2021 viaceré vojenské útvary Ozbrojených síl SR obmedzené personálne kapacity na plnenie svojich stanovených úloh. Vyplýva to zo Správy o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2021.

Pre odmietanie očkovania mali viaceré vojenské útvary obmedzené kapacity. Došlo aj k narušeniu útvarov
Pre odmietanie očkovania v súvislosti s ochorením Covid-19 mali v roku 2021 viaceré vojenské útvary Ozbrojených síl SR obmedzené personálne kapacity na plnenie svojich stanovených úloh. Vyplýva to zo Správy o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2021.