Posudzovanie liekov je netransparentné, tvrdí NKÚ

Riešením je podľa NKÚ upraviť vyhlášku o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku tak, aby bolo uvádzanie mien posudzovateľov pri vypracovávaní odborných stanovísk povinné.

Posudzovanie liekov je netransparentné, tvrdí NKÚ
Riešením je podľa NKÚ upraviť vyhlášku o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku tak, aby bolo uvádzanie mien posudzovateľov pri vypracovávaní odborných stanovísk povinné.