Bratislava 19. februára 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Počas vypočúvania kandidátov na post sudcov Ústavného súdu Ústavnoprávnym výborom NR SR zazneli na adresu slovenskej justície urážlivé a dehonestujúce výroky z úst poslanca Alojza Baránika (SaS). Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, sa ohradzuje voči takýmto vyjadreniam. Baránik aj po apele Súdnej rady pokračoval v tvrdých slovách na adresu niektorých sudcov.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Alojz Baránik (SaS)

“Predsedníčka súdnej rady ako osobitného nezávislého ústavného orgánu súdnej moci garantujúceho predovšetkým nezávislé postavenie súdnej moci a sudcovskú legitimitu, zodpovedajúci za chod súdnictva, správu súdnej moci a súdnictva, ako aj transparentnosť súdnictva so znepokojením už dlhšiu dobu vníma niektoré vyjadrenia poslanca a advokáta v jednej osobe JUDr. Baránika na adresu súdnej moci ako takej a sudcov, ktoré prezentuje, či už na pôde Národnej rady, na pôde Ústavnoprávneho výboru, ako aj na rôznych tlačových besedách a v médiách,” uvádza v oficiálnom vyhlásení Praženková.

Predsedníčka súdnej rady zdôrazňuje, že z obsahu výrokov poslanca vyplýva, že sa nejedná o oprávnenú a prípustnú kritiku zo strany predstaviteľa zákonodarnej moci, ale o opakované hrubé dehonestovanie súdnej moci. “Svojimi znevažujúcimi výrokmi bez akýchkoľvek dôkazov spochybňuje základnú spôsobilosť sudcov na výkon ich funkcie. Jeho tvrdenia o zlyhávaní fungovania súdov a korupcii v justícii vážne narúšajú dôveru verejnosti k súdnej moci a vedú k narúšaniu základov právneho štátu.”

“Nevyvážené kritické komentáre zo strany politickej moci sú nezodpovedné a spôsobujú vážny problém, pretože dôveryhodnosť justície môže byť takýmto konaním oslabená. Takéto konanie je aj útokom na samotnú ústavu v demokratickom štáte, ako aj na legitimitu jednej zo štátnych mocí. Okrem iného sa v uvedenom odporúčaní uvádza, že takéto správanie porušuje aj medzinárodné štandardy. Prejavy JUDr. Baránika boli spôsobilé hrubo narušiť dôveru občanov v nezávislosť a nestrannosť súdnictva, v spravodlivé a nezávislé súdne konanie a v riadnu možnosť realizácie práva na súdnu ochranu, zaručeného Ústavou SR.”

“Napriek tomu, že JUDr. Baránik je ústavný činiteľ a zároveň osoba s úplným právnickým vzdelaním (advokát), vyjadruje sa na adresu súdnej moci v rozpore s platným právom a bez toho, aby si overil a bol schopný preukázať pravdivosť svojich hanobiacich vyjadrení. Žiadny reprezentant zákonodarnej moci zároveň nie je oprávnený vysloviť či rozhodnúť o vine osoby či skupiny osôb pred tým, ako ju vysloví príslušný súd. V opačnom prípade dochádza k porušeniu prezumpcie neviny a k navádzaniu verejnosti uveriť, že osoba či osoby sú vinné.”

Prejavy advokáta, ktorými vo vzťahu k sudcom uvádza neprimerané hodnotiace úsudky a útočí na sudcov neprimeraným spôsobom, sú považované za porušenie zásad slušného, úctivého a zdvorilého vystupovania advokáta voči súdom. Advokát sa týmto konaním dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ustanovení § 18 ods. 3 zákona o advokácii (viď napr. rozhodnutie Predsedníctva SAK sp. Zn. P-57/09:2595/2008).”

Baránik: Mechanizmus očisty nášho súdnictva neexistuje

Poslanec SaS Baránik v utorok v blogu na portáli Hospodárskych novín pripomenul nález Ústavného súdu SR z 30. januára tohto roku, ktorým rozhodol, že ani ústavným zákonom nie je možné zasiahnuť do nedotknuteľnosti sudcov, nech už sú akíkoľvek a robia čokoľvek.

“Takéto privilégium im bolo potvrdené napriek tomu, že mnohí z nich čerpajú svoju legitimitu z rozhodnutia ústredného výboru Komunistickej strany Československa o tom, že ako členovia tejto zákonom uznanej zločineckej organizácie majú dostatočne pokrivený charakter na to, aby mohli byť (komunistickými) sudcami.”

Podľa poslanca SaS vďaka neexistencii akéhokoľvek mechanizmu očisty nášho súdnictva sa na základe takéhoto impulzu strany dostali mnohí z nich na pozície, kde je ich postavenie neotrasiteľné a kde sa za to, ani za svoju minulosť, nemusia hanbiť.

“Výrečne a dlho o tom na nedávnom vypočutí navrhovaných kandidátov na ústavných sudcov hovoril, lepšie povedané kričal, uchádzač Juraj Sopoliga (navrhnutý tiež jedným z nich, J. Čižnárom). Okrem iného povedal, že je hrdý na svoje členstvo v uvedenej zločineckej organizácii. Navyše však dodal, že nie je nič zlé na tom, keď sú sudcovia ovplyvňovaní v neprospech účastníka súdneho konania, ak je to v záujme ich ochrany pred tými, ktorí by prípadne chceli (oprávnene) poukazovať na ich nedostatky.”

Dodáva, že podstatu uvedeného nálezu Ústavného súdu dobre vystihol vo svojom odlišnom názore sudca Ladislav Orosz, ktorý, hoci jemnými výrazovými prostriedkami, jasne pomenoval, komu zrušenie možnosti podrobiť sudcu bezpečnostnej previerke vyhovuje najviac. A teda – nie našej nedospelej demokracii, nie našej republike, ale práve tým sudcom, ktorí majú dôvod sa bezpečnostnej previerky obávať.

“Súdnictvo má však dnes ako celok, prinajmenšom z dôvodu neexistencie legitimity jeho lídrov, najhoršiu možnú reputáciu. Taktiež sa vytvárajú dve kategórie občanov. Jedných bude v prípade potreby preverovať nezávislý na to určený orgán a druhých, ktorí sa budú preverovať navzájom jeden druhého.”

“Toto spravil náš Ústavný súd. V poslednej neúspešnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov, zámerne zmarenej korupčnou koalíciou, išlo (a v novej voľbe kandidátov na ústavných sudcov pôjde) tejto koalícii o to, aby to tak zostalo a aby pokračoval únos demokracie a právneho štátu. Taktiež, aby ľud, ak by sa aj rozhodol zmiesť túto koalíciu z nášho politického sveta, nemohol zmeniť to, ako a pre koho funguje naše súdnictvo,” dodal na záver Alojz Baránik.


Zdroj