Poľnohospodári dostanú výnimočnú pomoc vo výške 15 miliónov eur

Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ vo výške 5.239.169 eur, ku ktorej SR prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, teda do výšky 10.478.338 eur. Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna do 15. júla 2022, žiadosti podané po uplynutí tohto obdobia nebudú akceptované.

Poľnohospodári dostanú výnimočnú pomoc vo výške 15 miliónov eur
Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ vo výške 5.239.169 eur, ku ktorej SR prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, teda do výšky 10.478.338 eur. Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna do 15. júla 2022, žiadosti podané po uplynutí tohto obdobia nebudú akceptované.