Bratislava 27. júna 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)

Väčšina členov slovenskej delegácie v pondelok na zasadnutí PACE hlasovala pre návrat práv delegácii Ruska, proti hlasoval iba jeden jej člen, Martin Poliačik, píše sa v spoločnom vyhlásení predsedu parlamentu Slovenska Andreja Danka a vedúceho slovenskej delegácie na zasadnutí PACE Ľuboša Blahu, ktorý má agentúra Sputnik k dispozícii

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Martin Poliačik

Delegácie Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Slovenska sa po Ukrajine rozhodli opustiť zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) po prijatí návrhu uznesenia o potvrdení právomocí delegácie Ruskej federácie v plnom rozsahu.

“Väčšina členov slovenskej delegácie v PACE pri historickom hlasovaní v pondelok 24. júna hlasovala za vrátenie hlasovacieho práva delegácii Ruskej federácie. Hlasovali pre to zástupcovia strán vládnucej koalície Ľuboš Blaha, Pavol Goga a Radovan Baláž. Proti hlasoval zástupca opozičnej strany Progresívne Slovensko Martin Poliačik, “uvádza sa vo vyhlásení.

Podľa jeho autorov zástupcovia vládnucich strán v delegácii plne podporujú návrat práva na hlasovanie Rusku a dlhú dobu vo svojich prejavoch vyjadrujú podporu Rusku, ktorému pred niekoľkými rokmi boli tieto práva odobrané.

“Sme veľmi radi, že vďaka nám Rusko v pondelok (v PACE) získalo to, čo mu patrí,” zdôraznili autori vyhlásenia.

“Aj napriek tomu, že v tomto prípade sa jedná o oficiálne stanovisko Slovenskej republiky, ktoré sa prejavilo aj v hlasovaní na zasadnutí PACE, opozičný poslanec Poliačik zneužil svoje právomoci a podpísal spoločné vyhlásenie delegácií Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, v ktorom je Rada Európy kritizovaná za porušenie základných princípov a stratu dôvery, “napísali Danko a Blaha.

Toto vyhlásenie bolo prevzaté mnohými svetovými médií ako signál, že vyššie uvedené krajiny, vrátane Slovenska, opustili zasadnutie PACE na protest proti tomu, že Rusku bola vrátená jeho práva, uviedli vo vyhlásení Danko a Blaha.

“Pokiaľ ide o Slovensko, je to čistá lož. Predseda Národnej rady Slovenska Andrej Danko a vedúci stálej národnej delegácie v PACE Ľuboš Blaha sa kategoricky dištancujú od vyššie uvedeného vyhlásenia, ktoré je v priamom rozpore s tým, akú pozíciu Slovensko zastáva,” zdôraznili autori.

Autori tiež uviedli, že na pravidelnom zasadnutí slovenského parlamentu vo štvrtok poslanci navrhnú vylúčenie Poliačika zo stálej delegácie republiky v PACE.

Reakcia Martina Poliačika 

Na celú situáciu reagoval prostredníctvom sociálnej siete aj Martin Poliačik. “Práve som sa zo spoločného vyhlásenia predsedu parlamentu Andreja Danka a poslanca Blahu dozvedel, že ma zajtra chcú odvolať z pozície náhradníka v slovenskej delegácii v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.”

Poliačik sa objahuje nasledujúcimi bodmi:

1. “K spoločnému vyhláseniu som sa nepridal v mene Slovenskej republiky ani v mene našej delegácie.” Pretože nejde o spoločné vyhlásenie delegácií, ale iba ich jednotlivých členov.

2. “Nikde som nepovedal ani nevyhlásil, že opúšťam ja alebo slovenská delegácia Parlamentné zhromaždenie.” Keďže sa momentálne nachádza v Štrasburgu, po návrate domov  bude s kolegami v parlamente aj so zástupcami Ministerstva zahraničných veci hovoriť o vzniknutej situácii

3. “Poslanec vykonáva svoj mandát slobodne a podľa svojho vedomia a svedomia. Pripojením sa k spoločnému vyhláseniu kolegov a kolegýň som reprezentoval len sám seba a určite nie je možné z toho odvodzovať stanovisko Slovenskej republiky.” Rešpektuje, že Blaha a Danko majú na vec iný názor, ale to podľa Poliačika nemôže byť v demokratickej spoločnosti dôvodom na zbavenie mandátu v Parlamentnom zhromaždení.

4. Štatút Rady Európy, článok 25, písmeno d) hovorí: “Žiadny zástupca nebude zbavený svojej funkcie počas zasadnutia zhromaždenia bez súhlasu zhromaždenia.” A keďže sa zajtra uskutoční zasadanie Parlamentného zhromaždenia, slovenský parlament by jeho odvolaním bez súhlasu Parlamentného zhromaždenia porušil Štatút Rady Európy, ktorým je viazaný.

5. “Môj mandát trvá od podania tzv. credentials v januári až do podania ďalších credentials v ďalšom januári. “Ordinary session” trvá nepretržite celý rok a počas tohoto obdobia je možné členov delegácií meniť len po dohode. Inak ich nemožno odvolať.”

Ďalej sa odvolal aj na Štatút Rady Európy, článok 25, písmeno b). Tu sa pripúšťa, že sa miesto v delegácii môže uvoľniť, ale len dvoma spôsobmi – smrťou alebo vzdaním sa miesta v delegácii.

“To prvé sa urobiť nechystám a to druhé som už toto volebné obdobie raz urobil. Keďže hrozilo, že kvôli nízkemu zastúpeniu žien v našej delegácii by sme prišli o hlasovacie práva my, odstúpil som z pozície stáleho člena a prepustil som svoje miesto Renáte Kaščákovej.”  Následne bol zvolený jej náhradníkom. “Bez tohoto môjho ústretového gesta by naša delegácia kvôli pochybeniu Národnej rady nemohla hlasovať celý jeden rok.”

Takže podľa Poliačika na jeho odvolanie neexistuje iný dôvod než “nepokoj ruských agentov Blahu a Danka kvôli slobodne vyjadrenému názoru.” A ak bude zajtra naozaj odvolaný, bude tým podľa jeho slov porušený Štatút Rady Európy v niekoľkých bodoch.

“Ak ma páni skutočne chcú odvolať, budú s tým musieť počkať do januára. Ak mi dovtedy odmietnu preplatiť cestu a ubytovanie na ďalšie zasadnutia, ak o ne požiadam, tiež tým porušia pravidlá, konkrétne Štatút Rady Európy, článok 38, písmeno a),” uviedol v závere Poliačik.

Originál dokumentu vyhlásenia

Vyhlásenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka a vedúceho Stálej delegácie NR SR v parlamentnom zhromaždení Rady Európy Ľuboša Blahu

Slovenská delegácia v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy na historickom pondelňajšom hlasovaní v PZ RE (24.6. 2019) väčšinovo hlasovala za prinavrátenie hlasovacích práv delegácii Ruskej federácie.

Za prinavrátenie práv Ruskej delegácii hlasovali slovenskí poslanci Ľuboš Blaha, Pavol Goga (obaja SMER-SD) a Radovan Baláž (SNS). Proti hlasoval iba člen delegácie za opozíciu z liberálnej frakcie ALDE Martin Poliačik (Progresívne Slovensko).

Vládni poslanci v slovenskej delegácii za SMER-SD a SNS plne podporujú prinavrátenie práv Ruskej federácii a dlhodobo svojimi vystúpeniami v PZ RE vyjadrujú podporu Ruskej federácii, ktorej boli pred niekoľkými rokmi nespravodlivo odobraté práva. Sme veľmi radi, že aj vďaka nám Ruská federácia v pondelok získala späť to, čo jej patrí.

Napriek tomu, že ide o oficiálny postoj Slovenskej republiky, ktorý sa prejavil aj v predmetnom hlasovaní na pôde Rady Európy, opozičný poslanec NR SR Martin Poliačik dnes (26.6.2019) zneužil svoje právomoci a podpísal sa pod spoločné vyhlásenie delegácií Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, v ktorom je Rada Európy kritizovaná za porušenie svojich základných hodnôt a stratu dôvery.

Ako sa v tomto škandalóznom vyhlásení píše: „Vraciame sa domov, aby sme konzultovali s našimi parlamentmi a vládami spoločné akcie v Parlamentnom zhromaždení počas ďalších zasadnutí.“

Predmetné vyhlásenie prevzala veľká časť svetových médií ako signál, že spomínané krajiny, vrátane Slovenskej republiky, opustili Parlamentné zhromaždenie Rady Európy na protest proti tomu, ež Ruská federácia získala späť svoje práva.

V prípade Slovenskej republiky ide o čisté klamstvo. Predseda NR SR Andrej Danko a vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ RE Ľuboš Blaha sa rázne dištancujú od predmetného vyhlásenia, ktoré je v priamom protiklade k tomu, aký postoj Slovenská republika zastáva.

Slovensko neodchádza z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a nijakým spôsobom nespochybňuje rozhodnutie PZ RE o prinavrátení práv ruskej delegácii. Naopak, ruskú delegáciu sme podporili a rozhodnutie PZ RE sme privítali.

Poslanec Poliačik svojím podpisom pod vyhlásenie, ktoré poškodilo dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí a vytvorilo klamlivý dojem, že Slovenská republika sa zapája do nezmyselného protiruského ťaženia, vážne zneužil svoje právomoci. Pán Poliačik nemá právo podpisovať čokoľvek v mene Slovenska a už vôbec nie vyhlásenie o tom, že odchádzame zo zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy na protest proti Ruskej federácii.Hneď na zajtrajšej schôdzi NR SR navrhneme odvolanie opozičného poslanca Martina Poliačika z funkcie člena Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

Mrzí nás vzniknuté nedorozumenie, ktoré zapríčinil svojím neuváženým konaním predmetný liberálny poslanec. Naopak, vyjadrujeme radosť z toho, že Slovenská republika mohla svojimi hlasmi prispieť k tomu, že ruskej delegácii boli prinavrátené jej hlasovacie práva v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Ruskú federáciu vnímame ako dôležitého partnera a tešíme sa na spoluprácu aj na pôde PZ RE.

Ľuboš Blaha a Andrej Danko

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj