Brusel 13. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)

Európska komisia (EK) vo štvrtok pripomenula, že uplynul rok od zavedenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) – a podľa prieskumu Eurobarometra aspoň o jednom z týchto svojich práv počulo už 73 percent Európanov

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Komisia na štvrtkovom hodnotiacom podujatí pri príležitosti prvého roka uplatňovania GDPR zverejnila výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov. Z výsledkov vyplýva, že občania EÚ sú relatívne dobre informovaní o nových pravidlách na ochranu údajov, ako aj o svojich právach a existencii vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov, na ktoré sa pri porušení svojich práv môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc.

Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip pri tejto príležitosti skonštatoval, že je povzbudivé, že občania Únie si začali viac uvedomovať svoje digitálne práva. Avšak iba traja z desiatich Európanov počuli o všetkých nových právach na ochranu údajov.


Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová, dodala, že jednou z hlavných priorít eurokomisie je pomáhať Európanom, aby opäť získali kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

“Zo 60 percent Európanov, ktorí si čítajú vyhlásenia o ochrane osobných údajov, si ich však celé prečíta iba 13 percent. Je to preto, že vyhlásenia sú príliš dlhé alebo náročné na pochopenie. Nalieham na všetky on-line spoločnosti, aby poskytovali stručné a transparentné vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú ľahko pochopiteľné pre všetkých používateľov. Rovnako vyzývam všetkých Európanov, aby využívali svoje práva na ochranu údajov a optimalizovali svoje nastavenia ochrany súkromia,” uviedla Jourová.

Výsledky Eurobarometra na základe názorov 27.000 Európanov ukazujú, že 73 percent respondentov počulo o aspoň jednom zo šiestich posudzovaných práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Najvyššia informovanosť občanov je zaznamenaná v súvislosti s právom na prístup k vlastným údajom (65 %), právom na opravu chybných údajov (61 %), právom namietať proti zasielaniu priamych marketingových materiálov (59 %) a právom na vymazanie svojich údajov (57 %).


Okrem toho 67 percent respondentov vie o GDPR a 57 percent respondentov pozná vnútroštátne orgány pre ochranu údajov. Výsledky rovnako ukazujú, že ochrana údajov je zdrojom obáv, pričom 62 percent respondentov sa obáva, že nemajú úplnú kontrolu nad osobnými údajmi poskytovanými on-line.

Komisia vo štvrtok za prítomnosti komisárky Jourovej takisto pripravila podujatie, na ktorom sa pri príležitosti prvého roka vykonávania GDPR stretli zástupcovia vnútroštátnych orgánov, inštitúcií EÚ a podnikov.

Exekutíva EÚ zároveň vo štvrtok spustila informačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať občanov, aby si čítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov a optimalizovali svoje nastavenia ochrany súkromia, vďaka čomu budú poskytovať iba tie údaje, o ktoré sú ochotní sa podeliť.

Komisia podá správu o uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov aj v roku 2020.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj