Bratislava 20. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Počet žiadostí o azyl v Európskej únii v roku 2018 klesol asi o desať percent oproti predchádzajúcemu roku. Naznačuje to prechod z krízového režimu do bežného stavu, ale aj napriek tomu migrácia bola naďalej jednou z ústredných tém. Vyplýva to zo Súhrnnej správy o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2018

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková

Podľa nej v minulom roku evidovali približne 620-tisíc žiadostí o azyl, v roku 2017 ich bolo 706-tisíc. Pokles zaznamenali aj v prípade neoprávneného prekročenia hraníc do Európskej únie. Išlo o 30 percent oproti roku 2017. Správa, ktorú predkladá ministerka vnútra SR Denisa Saková, čaká na rokovanie vlády.

Súhrnná správa ďalej konštatuje, že ochrana vonkajších hraníc schengenského priestoru ako aj hodnôt európskej civilizácie sú zásadným prínosom migračnej politiky vlády Slovenskej republiky. „Pri napĺňaní zámerov migračnej politiky sa primerane uplatňujú princípy aktívnej účasti na úlohách Európskej únie v oblasti kontroly hraníc, prisťahovalectva a azylu, ústavnosti a zákonnosti, suverenity, regulácie migrácie, dodržiavania ľudských práv a slobôd, flexibility a zákazu diskriminácie,“ vysvetľuje správa. Ďalej uvádza, že práce na reforme spoločného európskeho azylového systému – CEAS pokračovali aj v roku 2018.

Realizácia migračnej politiky je založená na koordinovanom postupe štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy a predpokladá široké zapojenie mimovládnych a ďalších organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.

V minulom roku si okrem rezortu vnútra, úlohy plnili aj ministerstvo zahraničia, ministerstvo práce, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, Štatistický úrad SR a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto procese z pohľadu preberania medzinárodných skúseností a poznatkov dôležitú úlohu zohráva Medzinárodná organizácia pre migráciu a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.

Migračná politika bola schválená uznesením vlády SR z 31. augusta 2011. Je základným dokumentom a východiskom pre budovanie modernej a cieľavedomej politiky vlády SR v oblasti migrácie a vyjadrením pripravenosti a ochoty podieľať sa na harmonizácii migračných politík jednotlivých štátov v rámci EÚ. Takisto je výrazom spolupatričnosti k základným princípom a spôsobu jej fungovania pri riadení jednotlivých procesov migrácie.

SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj