Počet ochorení na chrípku zostáva v Nitrianskom kraji stabilný

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine nula až päťročných detí, priebeh ochorení bol komplikovaný u 113 osôb.

Počet ochorení na chrípku zostáva v Nitrianskom kraji stabilný
Najviac chorých bolo vo vekovej skupine nula až päťročných detí, priebeh ochorení bol komplikovaný u 113 osôb.