Bratislava 12. septembra2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)

Cezhraničným daňovým praktikám spoločností odzvoní. Parlament v stredu definitívne schválil návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní z dielne Ministerstva financií (MF) SR

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Do slovenskej legislatívy sa preberajú ustanovenia eurosmernice. Cieľom právnej normy je najmä zvýšenie daňovej transparentnosti a zlepšenie boja proti cezhraničným daňovým praktikám firiem. Návrh zákona má podľa rezortu financií odradiť sprostredkovateľov aj daňovníkov od používania praktík potenciálne agresívneho daňového plánovania a prostredníctvom neho sa má účinne prispieť k úsiliu smerujúcemu k tomu, aby sa vytvorilo prostredie spravodlivého zdaňovania. “Zákonom sa bude riadiť informovaná a odborne zdatná verejnosť, ktorá navrhuje vysoko sofistikované opatrenia cezhraničného daňového plánovania. Návrh nadväzuje na doterajší dynamický vývoj v oblasti automatickej výmeny informácií,” priblížil rezort financií.

Zavádza sa ním automatická výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie (EÚ). Na zabezpečenie tejto automatickej výmeny informácií sa zaviedla povinnosť tzv. povinných osôb (sprostredkovateľa alebo príslušného daňovníka, teda používateľa) podať informácie o cezhraničných opatreniach, ktoré spĺňajú aspoň jeden charakteristický znak, ktorý presne definuje zákon. “Uvedená povinnosť sa vzťahuje na sprostredkovateľa, teda osobu, ktorá cezhraničné opatrenie navrhuje, ponúka na trhu, respektíve ktorá takéto opatrenie pripravuje, sprístupňuje daňovníkovi alebo ktorá riadi jeho aplikáciu u daňovníka,” vysvetlilo ministerstvo. Sprostredkovateľom môže byť aj osoba, ktorá pri týchto aktivitách poskytuje pomoc, podporu alebo poradenstvo iným osobám. “Za určitých okolností sa oznamovacia povinnosť týka aj samotného daňovníka,” priblížilo MF SR.

Za nesplnenie nových povinností bude môcť daňový úrad uložiť sankcie. Tie sa môžu dostať až na 30.000 eur, a to aj opakovane. “Daňový úrad pri určovaní výšky pokuty prihliada na rôzne skutočnosti, napríklad na hodnotu oznamovaného opatrenia, závažnosť, trvanie protiprávneho stavu, následky protiprávneho stavu a podobne,” uvádza sa v návrhu zákona.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj