Peľ tráv a pŕhľavy sú dominantné v ovzduší aj naďalej

Lafférsová konštatovala, že najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili monitorovacie stanice v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave.

Peľ tráv a pŕhľavy sú dominantné v ovzduší aj naďalej
Lafférsová konštatovala, že najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili monitorovacie stanice v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave.