Bratislava 1. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Tomáš Benedikovič)

Okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do Registra partnerov verejného sektora (RPVS), sa nanovo vymedzí. Vyplýva to z novely zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Novou legislatívou sa okrem iného nanovo vymedzí pojem “partner verejného sektora”, a tým aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora postupom podľa tohto zákona. Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý novelu navrhol, bolo nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora.

Na základe novely sa v rámci právnických osôb zúži verejný sektor len na “právnické osoby zriadené zákonom alebo založené štátom, obcou, vyšším územným celkom, v ktorých majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť a zároveň nahradením definície týchto osôb pojmom ‘verejný podnik’”. Z právnických osôb zriadených zákonom zároveň nová legislatíva vyníma komory zriadené zákonom.

Zákonom sa zredukuje objem možných administratívnych záťaží. Vymedzením verejného sektora sa tiež zúžia sledované transakcie, ako aj zjednoduší procedúra verifikácie konečných užívateľov výhod.

“Na strane druhej však návrh zákona prináša aj nové prvky, ktorých cieľom je posilniť jeho účinnosť a prevenčný charakter zákona (napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra),” uviedli predkladatelia.

Firmy obchodujúce so štátom odkrývajú skutočných vlastníkov prostredníctvom Registra partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový register) od februára 2017. Do RPVS sa zapisuje každý, kto sa uchádza o verejné zdroje v stanovenom finančnom limite, a to nielen priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj o peniaze zo štátnych fondov, alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj