Bratislava 3. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

O novele ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov budú poslanci rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. V utorok podporili návrh vlády a o novele sa tak bude rozhodovať už na aktuálnej schôdzi. Dôvodom skráteného konania je podľa Ministerstva hospodárstva SR hrozba značných hospodárskych škôd z dôvodu, že štát by nebol schopný zabezpečiť riadne a plné zastúpenie v orgánoch obchodných spoločností s jeho majetkovou účasťou

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke minister hopodárstva SR Peter Žiga

Posledné úpravy zákona by totiž mohli spôsobiť štátu nominačné komplikácie s následkom neobsadenia všetkých miest, ktoré mu prislúchajú. „Tým by štát nemohol plnohodnotne pôsobiť ako spoluvlastník dotknutých obchodných spoločností, čo by mu mohlo spôsobiť značné hospodárske škody,“ konštatuje sa v návrhu. Riziko neobsadenia všetkých miest patriacich štátu je kritické najmä v prípade obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré sú regulovanými subjektmi podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

V tomto roku bol uvedený ústavný zákon novelizovaný už dvakrát, a to z dôvodov rozšírenia osobnej pôsobnosti, procesných ustanovení a tiež aj v súvislosti s pochybením pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch. Obe novely nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 a obe sa týkali aj vymedzenia verejného funkcionára ako člena štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnických osôb s majetkovou účasťou štátu. Aktuálne predložená novela navrhuje v tejto oblasti zmenu, keďže súčasný stav už spôsobuje a do budúcna môže ešte viac zapríčiniť možnú nefunkčnosť dotknutých orgánov, osobitne pri obsadzovaní miest v dozorných a kontrolných orgánoch.

„Riadna a zodpovedná ochrana verejného záujmu je v prípade obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou štátu aj v tom, že štát má plné zastúpenie v orgánoch týchto obchodných spoločností. Extenzívne rozšírene okruhu verejných funkcionárov z radov členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu by mohlo spôsobiť štátu nominačné komplikácie s výsledkom neobsadenia všetkých miest, ktoré mu prislúchajú,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj