Bratislava 28. januára 2020 (HSP/Foto:archív HSP)

Nové hlavné mesto budú tvoriť mesta Banská Bystrica, Sliač a Zvolen a všetky obce spadajúce do uvedenej oblasti a jeho novovybudovaným centrom medzi B. Bystricou a Zvolenom, so spoločným názvom Slovensko hlavné mesto, v skratke Slovensko HM

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Ilustračné foto

Projekčný zámer obsahuje:

 1. Rozmiestnenie ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, rešpektujúc ich veľkosť podľa súčasného stavu. Projekt neobsahuje umiestnenie UOSS lokalizovaných v Banskej Bystrici a Košiciach.
 2. Obytné a priemyselné zóny s komplexnou občianskou vybavenosťou – obchody, školy, finančné ustanovizne,sociálne, športové, zdravotnícke, kultúrne,voľnočasové relaxačné priestory a kongresové haly.
 3. Riešenie infraštruktúry- cestnú, podzemnú, koľajovú a leteckú tak, aby bola dostupná a pohotová zo všetkých smerov Slovenska.
 4. Projekt obsahuje umiestnenie Katedrály, chrámov a modlitební pre všetky kresťanské konfesie Slovenska. Vyhliadka na hlavné mesto s kalváriov bude umiestnená na hore Brište medzi Badinom a Sielnicou.

Kompletná dokumentácia Projekčného zámeru výstavby nového hlavného mesta bola odovzdaná pani prezidentke,predsedom vlády a parlamentu ako aj primátorom miest B. Bystrica, Sliač a Zvolen a predsedovi BBSK autorom projektu Ing. Michalom Timkom osobne.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke náhľad na Prezidentský palác

Výzva k národu.

Drahí bratia Slováci, sestry Slovenky a všetky národnosti žijúce v našej prekrásnej vlasti.

Dozrel čas, aby sme po tom, čo sme obetovali svoju krv, slzy a pot v prospech cudzích národov, urobili aj niečo pre seba. Budovali a zveľaďovali sme Budapešť, Viedeň a Prahu, ale naše hlavné mesto sme nestavali ani nezveľaďovali, lebo Slovensko ako zvrchovaný a samostatný štát neexistoval.

Urobme preto niečo užitočné a krásne na čo budeme hrdí my aj naše ďalšie pokolenia. Tým sa utvrdíme v tom, že nám záleží na našej slobode, štátnosti a našich kresťanských koreňoch a že si ich nenecháme zobrať nástrahami, ktoré sa na nás v týchto dňoch valia zo Západu.

Dokážme, že čisté srdcia a dobré úmysly sú silnejšie ako pažravosť a nenásytnosť tých, ktorí sa klaňajú zlatému teľaťu, a ktorí nás chcú zotročiť.

Áno drahí Slováci, viem že nové hlavné mesto sa samo nepostaví a že to bude niečo stáť, ale ak sme dokázali žiť a pracovať tisíc rokov pre iných a prežiť ako národ, zvládneme aj túto výzvu. Dostaňme sa konečne z kolien na nohy.

Nové hlavné mesto Slovenska bude začiatok nového historického obdobia v dejinách slovenského národa v podmienkach samostatného a suverénneho slovenského štátu, nakoľko taký na území Slovenska doposiaľ neexistoval.

Boh ochraňuj Slovensko.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke Ing. Michal Timko

Ing. Michal Timko, autor ideového zámeru.

vody k vypracovaniu Štúdiena výstavbu nového hlavnéhomesta Slovenskej republiky.

1. Každý novovzniknutý národný štát má právo slobodne sa rozhodnúť podľa svojich predstav a potrieb, ktoré mesto, resp. súmestie a lokalita, bude jeho hlavným mestom. 1. januára 1993 vznikol štát Slovenská republika s hlavným mestom Bratislava, bez toho aby sa o tom viedla akákoľvek rozprava alebo referendum. Preto sa pýtam, prečo práve Bratislava.

2. Bratislava má mimoriadne excentrickú polohu na to aby vyhovovala všetkým občanom Slovenska a zabezpečovala rovnakú dostupnosť a rovnaký hospodársky rozvoj.

3. Disharmonická a chaotická architektúra bez minimálneho potenciálu na vylepšenie.

4. Historické a dlhodobé zanedbávanie rozvoja Bratislavy z dôvodu neexistencie vlastného Slovenského štátu a jeho existencia ako provinčného mesta o ktorého rozvoj nemal nikto záujem.

5. Bratislava dnes bezúspešne zápasí s riešením dopravy, parkovania a obrovským deficitom miest na bývanie a priestormi na podnikateľské účely. Presťahovaním štátnych orgánov plniacich funkciu hlavného mesta do navrhovanej lokality v srdci Slovenska medzi mestá Banská Bystrica a Zvolen, ktoré sa stanú nedeliteľnou súčasťou hlavného mesta, sa riešenie problémov dnešnej Bratislavy podstatne uľahčí.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke náhľad na parlament

Opatrenia na rozvoj BanskejBystrice, Zvolena a Sliačav rámci hlavného mesta Slovenska.

1. Nedopustiť aby rev amerických stíhačiek zlikvidoval Kúpele Sliač, Kúpele a rehabilitačné stredisko s celoslovenskou pôsobnosťou Kováčová, spôsobil exodus obyvateľstva z uvedeného priestoru a bol terčom pre ničenie v prípade vojnového konfliktu.

2. Letisko Sliač presťahovať do priestoru Očová–Zvolenská Slatina tak, ako je uvedené v Štúdii výstavby nového hlavného mesta Slovenska. Letisko musí byť výlučne civilné a medzinárodné.

3. Okamžite zrušiť Zmluvu o nákupe prastarých stíhačiek F-16 a peňažné prostriedky presunúť na výstavbu nového hlavného mesta v srdci Slovenska.

4. Podporiť rozvoj Banskej Bystrice, Zvolena, Sliača a dotknutých obcí ako súčasti nového hlavného mesta, aby dôstojne reprezentovali hlavné mesto Slovenska.

Viac o projekte nového hlavného mesta Slovenskej republiky nájdete TU.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj