Nová divadelná hra KĽUD-u je inšpirovaná alžbetínskym divadlom

"Hra sa veľmi voľne pohráva s témou hry Wiliama Shakespeara Sen noci svätojánskej," uviedol umelecký vedúci KĽUD-u Jozef Jenčo.

Nová divadelná hra KĽUD-u je inšpirovaná alžbetínskym divadlom
"Hra sa veľmi voľne pohráva s témou hry Wiliama Shakespeara Sen noci svätojánskej," uviedol umelecký vedúci KĽUD-u Jozef Jenčo.