Nitra 22. októbra 2019 (HSP/Foto: Roman Oravec)

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa pred klientskym centrom na nitrianskej radnici rozložili so svojimi zdravotníckymi inštrumentmi poslucháčky tretieho ročníka  katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Svoju pozornosť na vyše tri a polhodiny sústredili na staršiu generáciu klientov mestského úradu. Roboty mali veru dosť

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte

„Prioritne sme sa dnes rozhodli venovať zdravému životnému štýlu seniorov. Ponúkli sme im možnosť dať si vyšetriť – ako sa odborne hovorí – vybrané ukazovatele zdravia, ktoré súvisia s prevenciou možného vzniku rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení ako je celkový cholesterol, krvný tlak, BMI – index telesnej hmotnosti, množstvo viscerálneho tuku,“ informovala budúca zdravotná sestra Sabína Čergeťová.

„Túto možnosť využilo takmer päťdesiat seniorov,“ informovala Barbora Bozaňáková. Jej kolegyňa Michaela Černáková dodala: „Na margo dnešnej akcie môžem povedať, že som aj presvedčená, že viacerí jednotlivci, ktorí sem dnes prišli, chceli poznať svoje riziko a predpokladám, že teraz podniknú všetky možné kroky, ktoré sme im poradili, na jeho odstránenie“.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte

„Dnes sme skontrolovali 29 žien a 11 mužov. U väčšiny sme zaznamenali zvýšené množstvo viscerálneho tuku – to je tuk vo vnútri brušnej dutiny, ktorý obaľuje vnútorné orgány. Pri meraní percentuálneho podielu tuku v tele (podkožný tuk) sme zistili normálne hodnoty u dvoch žien a piatich mužov,“ povedala Sabína Čergeťová. Hodnotením indexu telesnej hmotnosti (BMI) bolo zistené, že normálnu hmotnosť mali  zvýšenú dve tretiny seniorov. Za optimálny krvný tlak sa považuje hodnota 120/80 mmHg. Z celkového počtu vyšetrených malo optimálny krvný tlak 10 seniorov. Hraničné hodnoty krvného tlaku malo 5 seniorov a hypertenzia nezaznamenali. Všetkým zúčastneným bolo poskytnuté individuálne poradenstvo zamerané na prevenciu rizikových faktorov životného štýlu.

Spokojnosť s možnosťou dať sa vyšetriť prejavila pani Valéria, ktorá si pochvaľovala, že od študentiek získala cenné informácie  o zdravom životnom štýle. Tatiana zas ocenila, že bez dlhého čakania pred ambulanciou lekára si mohla dať zmerať krvný tlak a skontrolovať cholesterol v krvi.

Zdravotno-výchovné dopoludnia pripravili pedagógovia a študenti katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s odborom sociálnych služieb na nitrianskej radnici.

Ľudmila Synaková

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj