Bratislava 26. marca 2020 (HSP/Foto:Screenshot)

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová vo videu na sociálnej sieti uviedla, že korona kríza má veľmi negatívny dopad aj na obete domáceho násilia. Tie uviazli v domácich karanténach spolu s násilníkmi a nemajú si ako ani zavolať pomoc, keďže sú pod permanentnou kontrolou. Vláda musí preto podľa jej názoru prijať opatrenia na efektívnu pomoc obetiam domáceho násilia

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová

„Korona kríza má veľmi negatívne dopady na domáce násilie. Obete domáceho násilia sú v týchto chvíľach tak, ako my všetci, zavretí v jednom priestore spolu s násilníkmi. Samozrejme, násilník sa momentálne nemá kde ventilovať a tak sa v ňom môže stupňovať agresívne správanie voči obetiam domáceho násilia,“ hovorí europoslankyňa v úvode s tým, že obete si v takejto situácii nemajú ako privolať pomoc.

Na tento fenomén okrem Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť upozornila už ja OSN a v niektorých štátoch sa spustili petície, ktoré upozorňujú vlády na to, aby prijali bezodkladne dôležité opatrenia.

Nicholsonová preto dala dokopy zoznam odporúčaní pre slovenskú vládu a vyzýva ju, aby tieto opatrenia bezodkladne prijala.

„Slovenská vláda by mala zabezpečiť využitie priestorov ubytovacích zariadení, ktoré sú z dôvodu karantény mimo prevádzky, využívania hotelových izieb a iných zariadení na poskytnutie bezpečného miesta pre obete domáceho násilia v čase prebiehajúcej krízy. Mali by tiež zabezpečiť odbornú prípravu a adaptáciu polícia a ostatných podporných služieb na súčasnú špecifickú situáciu vo vzťahu k obetiam domáceho násilia a k meniacim sa vzorcom správania,“ uvádza Nicholsonová vo videu a pokračuje:

„Vláda by mala tiež zaviesť opatrenia, ktoré by obetiam domáceho násilia umožnili odchod od násilníka na bezpečné miesto, samozrejme, v spolupráci s bezpečnostnými zložkami. Mala by tiež poskytnúť financie krízovým centrám pre obete domáceho násilia,“ tvrdí Nicholsonová a dodáva, že tieto centrá nedokážu teraz prijímať obete násilia a to kvôli opatreniam, ktoré sú teraz aktuálne, ale aj kvôli nedostatočným kapacitám.

Europoslankyňa v závere poprosila ľudí, aby boli oveľa citlivejší na prejavy domáceho násilia a všímali si svoje okolie.

Tatiana Stará

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj