Brusel 26. marca 2020 (HSP/Foto:Facebook)

Európska únia a jej členské štáty musia podľa predsedníčky Výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej v súvislosti s pandémiou COVID-19 pristúpiť k mimoriadnym opatreniam a spolupracovať ešte efektívnejšie. Redakciu informovala Marie Stracenská z Komunikačného oddelenia SaS 

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová

„Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať aj tomu, ako nekoordinované opatrenia členských štátov ovplyvnili životy až 1,3 milióna cezhraničných pracovníkov, ktorí žijú v jednom členskom štáte, ale pracujú v inom. Európska komisia by preto mala stanoviť jasné odporúčania a jednotné usmernenia pre členské štáty o tom, ktorá krajina a na základe akých pravidiel má vyplácať týmto ľuďom sociálne benefity a náhrady miezd, o ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 prišli. Nesmieme dovoliť, aby sa títo ľudia stali obeťou nekoordinovanosti našich sociálnych systémov,“ uviedla Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Európska komisia a členské štáty by preto mali vyzvať zamestnávateľov k tomu, aby v prípade, že jeden z rodičov je zdravotník, opatrovateľ, príslušník armády alebo polície, bolo druhému z rodičov umožnené pracovať z domu alebo na skrátený úväzok tak, aby bola zabezpečená starostlivosť o dieťa. „ Potrebné je tiež poskytnúť pomoc všetkým spoločnostiam v núdzi, vrátane malých a stredných podnikov. Rovnako je potrebné prijať plošné opatrenia na pomoc všetkým pracujúcim, vrátane ľudí s nestabilnými pracovnými miestami a živnostníkov,“ doplnila europoslankyňa za SaS.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj