Nezamestnanosť v júli klesla na úroveň 6,23 percenta, oznámil Milan Krajniak

Nezamestnanosť v SR v júli 2022 klesla na úroveň 6,23 %. V júni tohto roku miera evidovanej nezamestnanosti bola na hodnote 6,28 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak, za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera.

Nezamestnanosť v júli klesla na úroveň 6,23 percenta, oznámil Milan Krajniak
Nezamestnanosť v SR v júli 2022 klesla na úroveň 6,23 %. V júni tohto roku miera evidovanej nezamestnanosti bola na hodnote 6,28 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak, za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera.