Košice 13. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 12. decembra 2018 rozhodol:

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 8/2016

o návrhoch Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastúpeného predsedníčkou senátu JUDr. Elenou Berthotyovou, PhD., na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie a na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie

  1. Ustanovenie § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 a 2 , čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 2 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 47 Charty základných práv Európskej únie.
  2. Ustanovenie § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 2 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 47 Charty základných práv Európskej únie.
  3. Vo zvyšnej časti návrhom nevyhovuje.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 64/2018

o sťažnosti MVDr. O. P., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Hlohovec konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť MVDr. O. P.  odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

3. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 61/2018

o sťažnosti M. M.,  ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Nižné Nemecké konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť M. M.  prijíma na ďalšie konanie.

4. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 59/2018

o sťažnosti Ž. H. a M. J., ktorou namietali nezákonnosť volieb a proti výsledku volieb starostu obce Haluzice a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Haluzice konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť Ž. H. a M. J. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

5. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 58/2018

o sťažnosti S. N. F., ktorou namietala neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy obce Ondrejovce konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť S. N. F.  odmieta.

6. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 60/2018

o sťažnosti Z. G., ktorou namietala neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Komjatice konaných 10. novembra 2018 a proti výsledku volieb starostu obce Komjatice konaných                10. novembra 2018.

Sťažnosť Z. G. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

7. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 62/2018

o sťažnosti A. Z.,  ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva  obce Stará Myjava konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť A. Z.  prijíma na ďalšie konanie.

8. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 65/2018

o sťažnosti Mgr. M. K., ktorou namietala neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a proti výsledku volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Spišské Vlachy konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť Mgr. M. K.  odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

9. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 63/2018

o sťažnosti RNDr. D. D., ktorou namietal nezákonnosť a neústavnosť volieb primátora mesta Nováky konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť RNDr. D. D.  odmieta  pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

10. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 36/2018

o sťažnosti P. M., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Jánovce konaných 10. novembra 2018, za účasti J. K.

  1. Voľby starostu obce Jánovce konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné.
  2. Sťažnosti P. M. vo zvyšnej časti nevyhovuje.

11. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 68/2018

o sťažnosti P. S., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Hrnčiarske Zalužany konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť P. S. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

12. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 66/2018

o sťažnosti P. G. a MUDr. R. B., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Poltár konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť P. G. a MUDr. R. B.  prijíma na ďalšie konanie.

13. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 67/2018

o sťažnosti P. S. a G. P., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Uličské Krivé konaných 10. novembra 2018, za účasti Ing. J. C.

Sťažnosť P. S. a G. P. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k tomuto rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudca Milan Ľalík.

Redakciu informovali z Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.