Bratislava 19. februára 2019 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)

Pozrite si nasledujúce zábery zo slovenských lesov a lepšie pochopíte, čo sa v tomto štáte naozaj deje. Zábery pochádzajú z oblasti, ktorá je v pôsobnosti chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ide konkrétne o les v katastrálnom území obce Zákopčie, kde platí prvý stupeň ochrany prírody

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke veľké množstvo dreva

K takémuto masívnemu drancovaniu lesov už roky dochádza takmer vo všetkých oblastiach SR, teda nielen v Tatrách, či na Kysuciach. Masívne drancovanie neobchádza ani oblasti s vysokým stupňom ochrany prírody.

Dnes sa tu už však nebavíme len o nejakých malých kúskoch lesov, ale o odlesnených plochách pohybujúcich sa v tisíckach hektárov. A problémom nie je len gigantický výrub lesov, ale aj s ním súvisiaca erózia pôdy, na čo zase v prípade väčších úhrnov zrážok nadväzujú masívnejšie záplavy, a najmä vymieranie prirodzených druhov rastlín a živočíchov. Dramatický pokles populácie práve kvôli masívnemu drancovaniu slovenských lesov v posledných rokoch zaznamenal hlavne hlucháň – ikona slovenských hôr, ktorý je na pokraji vyhynutia. A to hlavne preto, že pohoria prestali po masívnych ťažbách lesov spolu komunikovať, posledné zvyšky prirodzených lesov zostali izolované, čo sa odráža aj na populácii hlucháňa a iných druhov zvierat.

Kľudne môžeme povedať, že to, čo sa v súčasnosti deje na Slovensku je azda najhoršia ekologická katastrofa, akú naša krajina za posledné desiatky rokov zažila. A všetko sa to bohužiaľ deje vedome, za tichého tolerovania slovenskými úradmi, ktoré nijako významne nekonajú. Kde je teraz ministerstvo životného prostredia? Kde je teraz jeden z najbohatších ministrov súčasnej slovenskej vlády z Most-Hídu László Sólymos? Situácia totiž už zašla až tak ďaleko, že voči Slovensku spustila konanie aj samotná Európska komisia, a to konkrétne za nedostatočnú implementáciu európskych smerníc o ochrane biotopov a vtákov s dôrazom na tetrova hlucháňa, ktorý je na pokraji vyhynutia. EK nedávno zaslala SR formálnu žia­dosť, v ktorej sa píše, že ak slovenská vláda nezačne do dvoch mesiacov zabezpečovať náležitú ochranu významných častí našej prí­rody, po­stú­pi tento prípad Súdnemu dvoru EU a budú nám za to hroziť obrovské pokuty a sankcie.

Kedy si teda začne ministerstvo životného prostredia a zbohatlík Sólymos konečne plniť svoje povinnosti a spoločne so slovenskými úradmi konečne chrániť našu prírodu? A teraz tu vôbec nejde o nejaké konanie z dielne EK, ale o naše lesy, vzácne druhy rastlín a živočíchov a tiež o našu vodu a pôdu. Kedy si všetci tí, ktorí sa priživujú na tomto drancovaní, konečne uvedomia, že to, čo robia je pre Slovensko veľmi nebezpečné? A kedy budú tieto ich aktivity úradmi definitívne zastavené? Tento článok je zároveň aj výzvou slovenskej vláde a ministrovi Sólymosovi, aby sa konečne prebudili a začali v tomto smere čo najrýchlejšie konať. Bezbrehé drancovanie slovenských lesov totiž likviduje nielen všetko, čo dáva našej krajine jej čaro, ale ohrozená je tým aj naša voda a pôda, teda to, čo je pre náš život azda to najdôležitejšie…

Martin Bago

Video si môžete pozrieť tu:


Zdroj