• Facebook
  • Google+
  • VKontakte

Genetické analýzy potvrdzujú, že nie sme priamymi potomkami neandertálcov, naši predkovia s nimi ale prinajmenšom 10 tisíc rokov zdieľali rovnaký životný priestor. Antropológovia sa dlho domnievali, že neandertálci vyhynuli, pretože v tomto konkurenčnom boji neobstáli. Objavili sa ale ďalšie dôkazy pre domnienku, že neandertálci neboli o nič neschopnejší než ľudia, ktorých môžeme považovať za svojich praprapredkov. Už skôr archeológovia a antropológovia zistili, že neandertálci boli rovnako dobrými lovcami a že mali rovnako rozvinuté spôsoby komunikácie ako človek moderného typu, teda Homo sapiens. Najnovší výskum archeológov ukázal, že neandertálci vedeli vyrábať tiež rovnako kvalitné nástroje. Archeológovia vytvorili presné kópie kamenných nástrojov používaných ako neandertálcami, tak našimi predkami. Kým neandertálci používali široké nástroje, moderní ľudia sa naučili vyrábať užšie čepele. Vedci oba druhy nástrojov študovali z niekoľkých uhlov pohľadu. Zaujímala ich účinnosť, rýchlosť opotrebenia, doba potrebná na ich výrobu aj spotreba materiálu. Výsledky prekvapivo neukázali žiadne štatistické rozdiely medzi oboma typmi nástrojov. Vedci sa preto domnievajú, že obľuba užších čepelí u moderného človeka mala skôr symbolické, kultúrne dôvody. Prišiel čas, aby archeológovia začali hľadať iné dôvody, prečo neandertálci vyhynuli, zatiaľ čo naši predkovia prežili. Keď hovoríme o neandertálcoch, nemôžeme ich považovať za hlúpych alebo menej vyvinutých. Boli skrátka len iní. Neandertálci v tajomných dobách praveku obývali aj územie mesta Bojnice (dnes Múzeum praveku). O ich zaujímavom živote objavíte nové informácie, ak múzeum navštívite. Viac na: www.bojnice.eu

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.