Navštevovanie urológa by nemalo byť tabu, pripomínajú odborníci

Urológovia hovoria, že mnohým ľuďom bráni vo vyhľadaní pomoci lekára ostych a tabuizácia urologických tém v spoločnosti.

Navštevovanie urológa by nemalo byť tabu, pripomínajú odborníci
Urológovia hovoria, že mnohým ľuďom bráni vo vyhľadaní pomoci lekára ostych a tabuizácia urologických tém v spoločnosti.