Návrh novely o zdravotných poisťovniach treba stiahnuť, tvrdí AOPP

Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) upozornila, že návrh je protipacientsky a nerieši problémy, ktoré by sa mali.

Návrh novely o zdravotných poisťovniach treba stiahnuť, tvrdí AOPP
Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) upozornila, že návrh je protipacientsky a nerieši problémy, ktoré by sa mali.