Zvolen 17. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)

Aj inštitúcia, akou je Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene, naráža v poslednom období na nedostatok pracovníkov. Nájsť zdatného človeka, ktorý by spĺňal odborné kritéria zamestnanca NLC, je čoraz ťažšie, na pondelkovom stretnutí s novinármi to povedal riaditeľ NLC Ľuboš Halvoň

Na snímke generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ľuboš Halvoň

“Keď som pred 20 rokmi nastupoval do ústavu, tak som spolu s kolegami túžil najmä po špičkovej technike, ktorú sme vtedy poznali u kolegov zo západných krajín. Postupne sme sa aj vďaka európskym projektom k tejto technike dopracovali, nemohli sme ju ale dostatočne využívať, keďže sme narážali na nedostatok finančných zdrojov, ktoré boli NLC z roka na rok krátené,” hovorí Halvoň.

“Dnes sme v situácii, keď máme kvalitnú techniku aj dostatok finančných zdrojov a tiež objednávky na prácu, respektíve odborné výstupy, narážame však na problém nedostatku odborných pracovníkov, ktorí by vedeli a chceli s touto technikou pracovať. Sme pri tom organizácia, kde by mladý človek vedel odborne rásť,” konštatoval.

Nedostatok odborníkov z lesníckych technických odborov a u absolventov univerzít a škôl je daný najmä finančným ohodnotením, aj keď podľa riaditeľa je to dnes už lepšie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. “Problém však súvisí aj s všeobecným nedostatkom pracovnej sily, ktorá je aj v iných oblastiach nášho hospodárstva,” dodal.

Halvoň zhodnotil aj aktuálny rok 2018 v NLC. “Som rád, že sa nám po dlhej dobe podarilo stabilizovať vyhotovenie programu starostlivosti o les ako základného nástroja nielen pre obhospodarovateľa lesa, ale aj pre verejnosť. Vďaka informáciám, ktoré tieto programy obsahujú, dostávajú lesníci, ale aj občania informácie o tom, v akom stave sa lesy na Slovensku nachádzajú a čo sa v nich plánuje robiť,” priblížil.

NLC aktuálne zabezpečuje komplexne úlohy rezortu pôdohospodárstva v oblastiach, akými sú lesnícky výskum, hospodárska úprava lesov či komplexné zisťovanie stavu lesa a vyhotovenia rámcového plánovania. Jeho úlohou je aj výchovná a vzdelávacia činnosť a práca s verejnosťou.

NLC malo tento rok rozpočet na úrovni približne 7 miliónov eur, čo je vlastne výška kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Z toho 4 milióny eur sú prostriedky určené na program starostlivosti o les. Organizácia aktuálne zamestnáva približne 250 ľudí.


Zdroj