Snina 28. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, TASR – František Iván)

Prešovský samosprávny kraj (PSK) dostane od štátu návratnú pôžičku vo výške milión eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na budovanie vodovodov a kanalizácií pre obce v okrese Snina. Čerpanie prostriedkov má byť jednorazové na základe osobitnej žiadosti. Kraj má pôžičku takisto jednorazovo vrátiť najneskôr do 30. novembra 2023. Finančná výpomoc je bezúročná a ministerstvo financií k nej nepožaduje žiadnu záruku ani záložné právo. Počas uplynulého týždňa pôžičku schválilo krajské zastupiteľstvo, ako aj samotná vláda na svojom výjazdovom rokovaní

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Peter Pellegrini

„Vzhľadom na to, že Prešovský kraj je zapojený do špeciálneho projektu Európskej komisie pre regióny, ktoré potrebujú dobiehať viac rozvinuté časti Európy, sme poskytli návratnú výpomoc jeden milión eur pre PSK, aby mohol pripraviť projektovú dokumentáciu na riešenie infraštruktúry v oblasti environmentálnej politiky, teda na vodovody a kanalizácie,“ uviedol minulý týždeň po rokovaní vlády v Kežmarku premiér Peter Pellegrini.

V okrese Snina sa nachádza celkovo 34 obcí, ale iba šesť z nich má k dispozícii vhodné zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd. „Paradox je, že okres Snina z nádrže Starina zásobuje dva kraje vodou, ale obce nad priehradou vodu nemajú. A tam sa dostávame do veľkých problémov, aby sme im zabezpečili kvalitný život,“ upozornil predseda PSK Milan Majerský. Župa preto nechala pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina.

Vypracovanie štúdie už predtým podporila vláda sumou 130-tisíc eur, kraj sa na nej podieľa sumou 16-tisíc eur. Dodávateľom štúdie je firma Hydrocoop spol. s r.o Bratislava, ktorá má posúdiť riešenia zásobovania štyroch zoskupení obcí v okrese Snina pitnou vodou zo zdrojov, ktoré by predstavovali alternatívy k väčšej vodnej nádrži Starina. „Projektová dokumentácie má byť vypracovaná pre ďalšiu výzvu, ktorá má financovať samotnú realizáciu vodovodu a kanalizácie. A na to, aby ľudia v týchto obciach mohli žiť plnohodnotný život, potrebujú práve vodu,“ dodal Majerský.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský

Zámer dobudovania základnej infraštruktúry v okrese Snina je výstupom iniciatívy Európskej komisie Catching up-regions (tzv. dobiehajúcich regiónov), ktorú podporuje Svetová banka. „Odporúčanie expertov Svetovej banky bolo, že bez tohto projektu nie je možné rozvíjať cestovný ruch v okrese. Preto musí mať väčšina obcí túto základnú infraštruktúru a tiež cestnú infraštruktúru, až potom je tam možné dávať stimuly,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK Rudolf Bauer s tým, že odhadovaná investícia na zabezpečenie zásobovania vodou a kanalizáciu pre 28 obcí je približne 40 miliónov eur.

Krajská poslankyňa za okres Snina a starostka obce Ubľa Nadežda Sirková v tejto súvislosti upozorňuje, že hoci projekt víta, problémom podľa nej pre obce bude, že vo svojich rozpočtoch nemajú dostatok prostriedkov na následné spolufinancovanie projektov. Ako uviedla, ide o malé obce s rozpočtami od 20-tisíc do maximálne 400-tisíc eur. „Ak sa aj zhotoví projektová dokumentácia, stále je posledným žiadateľom obec. Projekty sú väčšinou spolufinancované 95 percentami a päť percent spolufinancujú obce. Pri investícii 40 až 50 miliónov eur sú to dva milióny eur, ktoré nebude 28 obcí schopných zložiť,“ upozornila poslankyňa, ktorú v tejto súvislosti oslovili aj okolité obce.

Aj podľa ďalšieho poslanca krajského zastupiteľstva za okres Snina Dušana Hačka je nutné obciam pomôcť. „Obce sú skutočne na pokraji finančných problémov a ich rozpočty sú tak mizivé, že im neumožňujú zúčastniť sa na projektoch. To znamená, že už pri vytváraní schém musíme spolu so Svetovou bankou a PSK uvažovať tak, že tie obce potrebujú čo najväčšiu mieru pomoci a sami sa so spoluúčasťou nevedenia veľmi zapojiť. Tá schéma musí byť postavená tak, aby sa tieto obce dokázali do tých projektov dostať,“ uviedol pre agentúru SITA Hačko.

Vedenie PSK avizuje, že riešenie bude hľadať v spolupráci s vládou, ale aj pomocou z vlastných zdrojov. Predseda PSK Milan Majerský vidí možnosť poskytnúť pomoc obciam napríklad prostredníctvom dotačného programu samosprávy Výzva pre región. „V nej vieme prefinancovať polovicu z päťpercentnej spoluúčasti a takisto by sme chceli prefinancovať aj tieto projekty. Sme na to pripravení,“ uviedol Majerský.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj