Na Dni zdravia radili ľuďom aj zdravotníci z FNsP Žilina

Základy poskytovania prvej pomoci si záujemcovia zopakovali v stánku Slovenského Červeného kríža (SČK) Územného spolku Žilina.

Na Dni zdravia radili ľuďom aj zdravotníci z FNsP Žilina
Základy poskytovania prvej pomoci si záujemcovia zopakovali v stánku Slovenského Červeného kríža (SČK) Územného spolku Žilina.