MZ vyhlásilo výzvu pre vzdelávanie v oblasti duševného zdravia

Oprávnení žiadatelia môžu získať od 500 do 6000 eur v závislosti od zamerania štúdia.

MZ vyhlásilo výzvu pre vzdelávanie v oblasti duševného zdravia
Oprávnení žiadatelia môžu získať od 500 do 6000 eur v závislosti od zamerania štúdia.