Multipolárny svet je stále silnejší

www.slovanskenoviny.sk/rss Po druhej svetovej vojne bola anglosaská téza svetovej nadvlády, nanútená so všetkou silou víťaza, v... Príspevok Multipolárny svet je stále silnejší je zobrazený ako prvý na .

Multipolárny svet je stále silnejší

www.slovanskenoviny.sk/rss

Po druhej svetovej vojne bola anglosaská téza svetovej nadvlády, nanútená so všetkou silou víťaza, v rovnováhe so Sovietskym zväzom a svet mal bipolárny svetový poriadok až do roku 1989.

Rozpad Sovietov, ktorí zachránili Európa pred hitlerovským fašizmom obetovaním 25 miliónov ľudí (tretina z nich boli ženy) v druhej svetovej vojne o 45 rokov neskôr poskytla anglosaskej hegemónii neobmedzenú slobodu konania.

Neoconi bez hraníc

V rovnováhe síl nie je žiadna medzera. Varšavská zmluva a rýchle rozpustenie Sovietskeho zväzu dodali americkým neoconom veľkú morálku a energiu. Rusko by sa tiež malo rozložiť a všetky štáty na hraniciach – vrátane Turecka – by sa mali dostať pod plnú kontrolu USA.

Hranice 22 štátov v severnej Afrike a na Blízkom východe sa navyše museli formovať podľa americkej geopolitiky a neoliberálnej politickej ekonómie. Táto vízia bola mimo predstavivosti dokonca aj Georga Kennana, ktorý dal život slávnej sovietskej stratégii zadržiavania v roku 1946. Rozšírenie NATO, rozpad Juhoslávie a brutálne zásahy v Afganistane, Iraku, Líbyi a Sýrii boli požiadavkami tejto vízie.

Podľa nich neexistovala moc, ktorá by dokázala vyvážiť americkú moc. Americkí neoconi však nedokázali využiť vzostup Číny v procese realizácie tejto vízie.

Tichomorské zostatky

USA zvíťazili s veľmi silnou prevahou v tichomorskej oblasti koncom roku 1945. Aj keď bola Čína komunistická, bola pre USA slabou hrozbou v porovnaní so Sovietmi. George Kennan, hlavný strojca zadržiavania, bol opatrný pred priamym vojenským konfliktom napriek vzostupu komunistickej Číny.

Stratégia obmedzovania sa vzťahovala aj na Čínu. Podľa neho treba zabrániť ďalšiemu šíreniu komunizmu v Ázii. Presadzoval podporu nekomunistických režimov v regióne. Realizoval stratégiu, ktorá namiesto vojenskej intervencie zahŕňala diplomaciu a ekonomické opatrenia.

Strategický obraz sa však zmenil so zapojením Severnej Kórey do vojny medzi Severnou a Južnou Kóreou v rokoch 1950-53. USA bojovali proti Číne. Hoci Čína bola založená v roku 1949, USA neuznali Peking 22 rokov a nechali Taiwan (nacionalistickú Čínu) prijať ako zástupcu Číny v Bezpečnostnej rade OSN. Touto taktikou sa rozhodlo o intervencii OSN v kórejskej vojne podporovanej Američanmi.

Americko-čínsky prístup

V roku 1969, 20 rokov po vzniku Čínskej ľudovej republiky, vojna medzi Sovietmi a Čínou v otázke hraníc priblížila americkú administratívu Číne. Z geopolitickej perspektívy sa objavilo začlenenie Číny do systému okrajového pásu.

Čína však bola úplne izolovaným štátom až do návštevy amerického ministra zahraničných vecí Henryho Kissingera v roku 1971. USA boli na druhej strane priateľmi a spojencami s Austráliou, Japonskom, Novým Zélandom, Južnou Kóreou a piatimi zakladajúcimi členmi tzv. Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur a Thajsko. Tieto štáty nemali v roku 1971 obchodné a dokonca ani diplomatické styky s Čínou.

Keď sa v roku 1967 zrodil (ASEAN) ako americký projekt vytvorenia sféry vplyvu proti komunizmu počas vojny vo Vietname, Sovietsky zväz a Čína sa proti tomu ostro postavili. Avšak po návštevách Kissingera v roku 1971 a Nixona v roku 1973 bola čínska izolácia zrušená a Čína sa rýchlo integrovala do vonkajšieho sveta. Až tak, že v novembri 2000 Čína navrhla ASEAN-u dohodu o voľnom obchode. Táto iniciatíva uviedla 1. januára 2010 do platnosti Zónu voľného obchodu ASEAN-Čína (ACFTA), ktorá je považovaná za jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete.

Poučenie zo sovietskeho kolapsu

Vplyv americko-čínskeho zbližovania, ktoré sa začalo po návšteve amerického prezidenta Nixona v roku 1973, zohral dôležitú úlohu pri rozpade Sovietskeho zväzu.

Až tak, že sa USA a Čína zblížili natoľko, že mohli vykonávať spoločné aktivity počas sovietskej invázie do Afganistanu. Čína však videla, že to, čo sa stalo Sovietom po roku 1989, sa stane aj jej ako rastúcej ázijskej veľmoci. Pretože hoci štát v praxi praktizoval kapitalizmus, bol to komunistický štát a jeho režim bolo potrebné zmeniť a dostať pod kontrolu USA.

Pri hodnotení kolapsu sovietskeho komunizmu sa čínske vlády poučili zo skolabovaného sovietskeho hospodárstva napriek tomu, že mali obrovské energetické zdroje. Singapurský diplomat a bývalý predstaviteľ OSN Kishore Mahbubani to píše vo svojej knihe „Vyhrala Čína?“:

V prvom rade sa Sovietsky zväz nezrútil kvôli vonkajším tlakom, ale kvôli vnútorným slabostiam. Čína si je vedomá skutočnosti, že „ak chcete prežiť, musíte mať silnú, dynamickú ekonomiku a silnú, dynamickú spoločnosť“.

Medzitým, v roku 1949, americký stratég George Kennan povedal, že výsledok boja medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom nebude závisieť od našich zbraní a vojakov, ale od toho, od ktorých má spoločnosť väčšiu duchovnú vitalitu.

Americká spoločnosť bola oveľa dynamickejšia ako spoločnosť Sovietskeho zväzu. USA prosperovali a Sovietsky zväz sa zrútil. Číňania vedia, že prvou prioritou je zabezpečiť silnú ekonomiku a silnú spoločnosť; Takže značne vzdelávajú svojich ľudí a rastú svoje ekonomiky, aby sa nestali druhým Sovietskym zväzom.“

Čína a zadržiavanie

Čína, ktorá zvýšila svoju ekonomickú stabilitu, rast a prosperitu na domácom trhu, sa neskôr zamerala na globalizáciu tým, že využila príležitosti, ktoré jej otvorili USA. Z izolácie Sovietov obkľúčených USA sa poučili.

Podľa Kishore Mahbubani Čína urobila preventívny krok proti politike zadržiavania a urobila svojich susedov závislými od čínskej ekonomiky. Najlepším príkladom toho je dohoda o voľnom obchode s ASEAN-om, ktorý pozostáva výlučne z krajín pod kontrolou USA, z roku 2000. Bolo mimoriadne prekvapujúce, že Čína bola prvou krajinou, ktorá navrhla ASEAN-u dohodu o voľnom obchode.

V roku 2000 bol obchod ASEAN-u s USA 135 miliárd dolárov a jeho obchod s Čínou len 40 miliárd dolárov. V roku 2022 sa obchod ASEAN-u so Spojenými štátmi zvýšil na 450 – 500 miliárd USD (nárast viac ako trojnásobný), zatiaľ čo obchod Číny s ASEANom vyskočil zo 40 miliárd USD na takmer jeden bilión. Toto bol svetový rekord. Mahbubani popisuje ako šialenstvo, aby sa krajiny ASEAN zapojili do politiky zadržiavania Číny v budúcnosti pod tlakom USA. Táto situácia odhaľuje ťažkosti krajín, ktoré dostávajú investície do infraštruktúry prostredníctvom čínskeho projektu Belt and Road, zúčastniť sa na podobnom obmedzení a sankciách.

Multipolárny poriadok a život v mieri

Geopolitické súperenie nemožno prekonať bez vzájomnej dôvery a spolupráce medzi krajinami. V geopolitickej súťaži je nevyhnutné vzájomné uznávanie oblastí vplyvu a záujmov, ako tomu bolo počas studenej vojny. USA uznali sovietsku sféru vplyvu v roku 1945 a súhlasili so životom v bipolárnom svete až do roku 1989. Dnes chcú vidieť a udržať celý svet vo svojej sfére vplyvu.

Neoconi chcú kontinenty, nielen oceány. Ale toto si už nemôžu dovoliť. Môžu vidieť, že ich sila sa minie tým, že zažijú veľkú svetovú vojnu, ale veľká svetová vojna kvôli jadrovým zbraniam bude vojnou bez víťazov.

Potom je najlepšou voľbou akceptovať mierové spolužitie v rámci multipolárneho svetového poriadku. Koncept mierového spolužitia prvýkrát vyjadril čínsky premiér Zhou En Lai v roku 1953. Neskôr bol prijatý na konferencii v Bandungu (1955), ktorá pripravila pôdu pre hnutie nezúčastnených.

Päť čínskych princípov mierového spolunažívania bolo: Vzájomné rešpektovanie územnej celistvosti a suverenity toho druhého./Vzájomné neútočenie. /Vzájomné nezasahovanie do vnútorných záležitostí toho druhého. /Rovnosť a vzájomný prospech. /Pokojné spolužitie.

Tento koncept bol poškodený Suezskou krízou v roku 1956, sovietskym zásahom v Maďarsku v roku 1956 a vojnou na hraniciach medzi Čínou a Indiou v roku 1962 v oblasti Himalájí. Svoju úlohu v tomto procese zohrala aj čínsko-sovietska separácia, ktorá sa začala v 60. rokoch. Svetové komunistické hnutie bolo tiež rozdelené na dve časti.

Koncept Spoločného života v mieri použil aj sovietsky prezident Brežnev v roku 1959. Brežnev sa zameral na nevyhnutnosť života v mieri s kapitalistickým svetom tým, že oddelil ideologické rozdiely.

Toto porozumenie, ktoré kládlo dôraz na predchádzanie jadrovej vojne a pripisovanie dôležitosti diplomacii, ekonomickým a kultúrnym vzťahom, narušila vojenská intervencia Varšavskej zmluvy v Československu na Pražskej jari v roku 1968.

Tentoraz politika Détente presadzovaná Sovietmi od r. 70. roky boli navrhnuté tak, aby podporili víziu mierového spolužitia. Napriek neúspechom počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1973 táto politika viedla k úspechom, najmä k zníženiu a obmedzeniu jadrových zbraní a podpísaniu Helsinského záverečného aktu.

Počas obdobia nadvlády Neoconov, ktoré sa objavilo po studenej vojne, USA vnútili svoje vlastné hodnoty v rámci svetového poriadku založeného na pravidlách. Neoliberálna kapitalistická ekonomika založená na židovsko-kresťanskej morálke; ľudské práva, demokracia, sloboda viery a myslenia sa stali žuvačkou v ústach amerických diplomatov, politikov a predstaviteľov.

Keďže už nezostal žiadny nepriateľ ako veľmoc, v rámci globálnej vojny proti terorizmu vznikla nová hrozba. Vytvoril sa však dvojitý meter v rozsahu, v akom sa nazývajú blízke teroristické organizácie, ako sú PKK, YPG/PYD, jej pozemné sily, alebo využívajú organizácie ako ISIS, ktoré založila, ako prostriedok strategickej akcie.

Ruská intervencia v Gruzínsku v roku 2008 a vážna zmena postoja Číny k USA, Japonsku a Filipínam v juhočínskom a východočínskom mori od roku 2012 vyvolali veľký odpor voči neokonzervatívnemu imperializmu a viedli k dnešku.

Čínsky prezident vystúpil s prejavom na konferencii k 70. výročiu piatich princípov mierového spolužitia v Pekingu 28. júna 2024.

Xi zdôraznil nasledovné: „Za posledných 70 rokov päť princípov mierového spolužitia preukázalo, že majú silnú odolnosť a trvalú platnosť, presahujú čas a priestor a odolávajú odcudzeniu. Tieto princípy sa stali otvorenými, inkluzívnymi a všeobecne použiteľnými základnými normami medzinárodných vzťahov a základnými princípmi medzinárodného práva…

V tomto historickom období, keď sa ľudstvo muselo rozhodovať medzi mierom a vojnou, prosperitou a stagnáciou, jednotou a konfrontáciou, sme vždy nasledovalo Päť princípov pokojného spolunažívania. Musíme sa brániť viac ako kedykoľvek predtým a neúnavne sa usilovať o najvyšší cieľ vybudovať komunitu so spoločnou budúcnosťou ľudstva…

Spomedzi všetkých mocností na svete vyniká Globálny juh silnou dynamikou a zohráva kľúčovú úlohu v pokroku. ľudstva…Globálny juh je na novom historickom východiskovom bode Musí byť otvorenejší a inkluzívnejší… Potrebuje spojiť ruky a prevziať vedenie pri budovaní komunity so spoločnou budúcnosťou ľudstva…“

Začal sa multipolárny svet

Ekonomická os sa už otočila zo západu na východ. Temná anglosaská dominancia s koloniálnou minulosťou je na ústupe. Najväčším dôvodom tohto poklesu je vzostup Číny a odporu Ruska. Neschopnosť amerických neoconov obmedziť svoje geopolitické ambície a skutočnosť, že opakovane robili obrovské chyby a zatiahli svet do katastrof, zohrali úlohu v úpadku anglosaského vedenia. Aj keď sa objavila vojenská moc, ktorá by ich vyvážila, ako napríklad Rusko po roku 2008, hlavný bol vznik vojenskej sily, ktorá mala aj ekonomickú silu.

Čína to urobila.

Dnes sa buduje alternatívny poriadok k ekonomickému systému orientovanému na západ, ktorý po roku 1945 riadili USA.

V roku 2006 Rusko, Čína, Brazília a India vytvorili globálnu ekonomickú iniciatívu a vytvorili skupinu „BRIC“. Juhoafrická republika sa k skupine pripojila v roku 2010 a iniciatíva dostala názov „BRICS“. 5-členný BRICS sa neskôr rozrástol o ďalších 4 členov. Dnes 9 krajín BRICS+ vlastní 45 % svetovej populácie, 36 % svetovej ekonomiky z hľadiska parity kúpnej sily, 25 % svetového exportu a 44 % produkcie ropy. BRICS zvýšil svoj podiel v globálnej ekonomike na 35,7 % v roku 2023. G7 zostal na 29 %.

Skupina zahŕňa globálne/kontinentálne jadrové mocnosti, ako sú stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN Čína a Rusko, a kontinentálne ekonomické/vojenské mocnosti ako India, Brazília a Juhoafrická republika. S najnovšou expanziou štáty, ktoré kontrolujú dve kritické vodné cesty, ako je Hormuzský prieliv a Suezský prieplav (Irán, SAE a Egypt), zaujali svoje miesto v BRICS+. Azda najdôležitejšou vlastnosťou BRICS+ je spojenie dnešných predstaviteľov najstarších civilizácií a kultúr sveta. Pozostáva zo štátov s 25 krajinami, ktoré čakajú na členstvo v BRICS.

Na druhej strane Šanghajská organizácia spolupráce, ktorá vznikla v roku 1996 s 5 štátmi pod vedením Číny s cieľom zlepšiť vojenskú spoluprácu v pohraničných regiónoch, sa za účasti Bieloruska na 24. summite SCO zmenila na 10-členný vyrovnávajúci subjekt. ktorý sa konal v Astane 4. júla 2024.

Ruský líder Vladimir Putin vo svojom prejave na summite povedal: „V súčasných podmienkach, keď svet zažíva rýchle a nezvratné zmeny, je rozhodne potrebný aktívny podnikateľský postoj ŠOS v medzinárodných vzťahoch. Multipolárny svet sa stal realitou“. Putin poznamenal, že verí, že SCO a BRICS sú piliermi vznikajúceho nového svetového poriadku, a zdôraznil, že tieto dve medzinárodné entity sú lokomotívou schvaľovania multipolarity.

Rast SCO a BRICS+ nepochybne prispeje k vytvoreniu multipolárneho svetového poriadku bez rozsiahlych vojen.

Otázkou je, či Anglosasi dokážu tento výsledok zniesť s vôľou žiť spolu v mieri.

Problém je v tom, že či americkí štátnici a politici, ktorí v rokoch 1945 až 1989 udržali mier v bipolárnom svete bez vojny a dokázali nastoliť vyvážený geopolitický poriadok so Sovietmi, prenechali predmetné dedičstvo nekvalifikovaným a krátkozrakým Američanom? , ktorí tentoraz žijú vo svete snov, v ktorých dominujú sionisti a neoconi, z ktorých niektorí čerpajú svoju silu z Biblie a Tóra to môže zopakovať alebo nie!

Ret Admirál Cem Gürdeniz

O autorovi. Ret Admirál Cem Gürdeniz , spisovateľ, geopolitický expert, teoretik a tvorca tureckej doktríny Bluehomeland (Mavi Vatan). Pôsobil ako vedúci oddelenia stratégie a potom vedúci divízie plánov a politiky na veliteľstve tureckých námorných síl. V rámci svojich bojových povinností slúžil v rokoch 2007 až 2009 ako veliteľ skupiny obojživelných lodí a mínovej flotily. V roku 2012 odišiel do dôchodku. V roku 2021 založil nadáciu Hamit Naci Blue Homeland Foundation. Vydal množstvo kníh o geopolitike, námornej stratégii a námornej doprave. histórie a námornej kultúry. Je tiež čestným členom ATASAM. 

/ skspravy.sk /

Príspevok Multipolárny svet je stále silnejší je zobrazený ako prvý na .