Bratislava 19. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:Facebook)

Notársky a Exekučný poriadok by sa mohol upraviť. Zmeny sa majú týkať najmä disciplinárnych konaní. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje, aby všetci účastníci disciplinárneho konania mohli podať správnu žalobu proti rozhodnutiam disciplinárnych orgánov. Chce tiež doplniť prípady, v ktorých by notár nemusel zachovávať mlčanlivosť. Novely Notárskeho a Exekučného poriadku predložil rezort do medzirezortného pripomienkovania

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Podľa navrhovanej novely Notárskeho poriadku by notár nemusel zachovávať mlčanlivosť pri poskytnutí informácií o notárskej činnosti orgánom vykonávajúcim dohľad a osobám oprávneným iniciovať disciplinárne konanie.

Rezort chce tiež umožniť všetkým účastníkom disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Účastníkom konania je disciplinárne obvinený, ktorým môže byť notár alebo exekútor a tiež navrhovateľ, čiže osoba oprávnená iniciovať disciplinárne konanie.

Podľa novej právnej úpravy by mohol minister spravodlivosti podať správnu žalobu “v tých prípadoch, v ktorých nie je navrhovateľom disciplinárneho konania, ak na jej podaní existuje verejný záujem”. Išlo by napríklad o disciplinárne konania vedené voči notárom osvedčujúcim vyhlásenie o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej neznámemu vlastníkovi, alebo ktorá je chránenou krajinnou oblasťou či lesom, alebo ktorá zasahuje do verejnej komunikácie.

Novelou by sa v Notárskom poriadku vypustila jednoročná subjektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá je podľa ministerstva neefektívna. Objektívna trojročná lehota na podanie disciplinárneho návrhu má zostať zachovaná. “Zároveň sa však navrhuje predĺžená päťročná objektívna lehota, ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa notár dopustil zavineným konaním majúcim za následok zbytočné prieťahy v konaní o dedičstve a zavineným porušením povinností pri osvedčovaní vyhlásenia o vydržaní,” spresnilo ministerstvo.

Zmeny by v prípade schválenia mohli byť platné od 1. decembra 2019.

SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj