Brusel 25. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)

Budovy inštitúcií EÚ v Bruseli v pondelok večer rozsvietia na oranžovo – na znamenie podpory boja proti násiliu páchanému na ženách. Európska komisia (EK) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách vyhlásila, že násilie páchané na ženách a dievčatách je násilím spáchaným na celom ľudstve

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Federica Mogheriniová

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla, že v Európe ani nikde vo svete by pre takéto násilie nemalo byť miesto.

„Všetci však vieme, že aj napriek nášmu odhodlaniu sme od dosiahnutia tohto cieľa stále ďaleko. K násiliu páchanému na ženách dochádza kdekoľvek, v bezpečí pred ním nie sú nikde, dokonca ani doma. Rozsah tohto problému je stále alarmujúci: Každá tretia žena v Európe zažila fyzické alebo sexuálne násilie. Takmer všetky obete obchodovania s ľuďmi s cieľom ich sexuálneho vykorisťovania sú v EÚ ženy a dievčatá,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ v správe pre médiá.

Upozornila, že zodpovednosťou EÚ a medzinárodného spoločenstva je dodržať záväzky na predchádzanie všetkým činom násilia voči ženám a dievčatám, otvorene ich zavrhovať a odsudzovať.

„Našou povinnosťou je zároveň podporovať a chrániť obete a vytvoriť pre ne bezpečné prostredie, kde nebudú mať strach nahlásiť tieto trestné činy, ktoré voči nim boli spáchané,“ spresnila Mogheriniová. Upozornila, že skoncovanie s násilím páchaným na ženách a dievčatách si vyžaduje pevné odhodlanie nielen na inštitucionálnej úrovni, ale je potrebné aj široké zapojenie medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a celej občianskej spoločnosti. „Predovšetkým však mužov,“ skonštatovala.

Podľa jej slov povedie Európska únia medzinárodnú mobilizáciu na ochranu práv každej jednej ženy a každého jedného dievčaťa, aby mohli žiť slobodne a v bezpečí. Aj preto, že ženy sú pilierom spravodlivých, otvorených, rozvinutých a demokratických spoločností.

Európska únia doteraz zaviedla viacero zásadných opatrení, aby sa s násilím páchaným na ženách a dievčatách skoncovalo. Prijala napríklad smernicu o právach obetí, ktorá zaručuje obetiam trestných činov širšie a väčšie práva a zabezpečuje špecializovanú podporu pre obete sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia. Komisia v súčasnosti pracuje na dokončení pristúpenia EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Okrem toho program EÚ s názvom Práva, rovnosť a občianstvo pomáha eliminovať násilie páchané na ženách a deťoch prostredníctvom financovania miestnych projektov zameraných na prevenciu rodovo motivovaného násilia, podpory obetí a žien a dievčat v ohrození, odbornej prípravy odborníkov a zvyšovania kapacity služieb v tejto oblasti.

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zažila násilie v určitej fáze svojho života až tretina všetkých žien vo svete. Tento údaj však môže byť len špičkou ľadovca, pretože tento druh násilia zostáva prevažne neohlásený vzhľadom na utajovanie, stigmu a hanbu, ktorá ho sprevádza.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj