Mnohé slovenské matky sa boria s vážnymi ekonomickými problémami. Aké sú dôvody?

Slovensko má jeden z najnižších počtov domácností, ktoré tvoria osamelí rodičia s dieťaťom či deťmi. Napriek tomu ide o skupinu ľudí, ktorí zvládajú z finančného hľadiska dôsledky pandémie najťažšie. Viac priblížila analytička Lenka Buchláková.

Mnohé slovenské matky sa boria s vážnymi ekonomickými problémami. Aké sú dôvody?
Slovensko má jeden z najnižších počtov domácností, ktoré tvoria osamelí rodičia s dieťaťom či deťmi. Napriek tomu ide o skupinu ľudí, ktorí zvládajú z finančného hľadiska dôsledky pandémie najťažšie. Viac priblížila analytička Lenka Buchláková.