MK: Otvára 2.kolo dotačnej výzvy na obnovu pamiatok s príslušníkmi MRK

V programe je alokovaných 8,2 milióna eur, prostriedky slúžia na refundáciu miezd a odvodov pracovníkov, ktorí budú pomáhať pri obnove kultúrneho dedičstva.

MK: Otvára 2.kolo dotačnej výzvy na obnovu pamiatok s príslušníkmi MRK
V programe je alokovaných 8,2 milióna eur, prostriedky slúžia na refundáciu miezd a odvodov pracovníkov, ktorí budú pomáhať pri obnove kultúrneho dedičstva.