Bratislava 23. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Rezort zdravotníctva prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Zdravé regióny odštartoval počas letných prázdnin osvetové aktivity na upevňovanie hygienických návykov u detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré žijú v prostredí zníženého hygienického štandardu

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská

Pomôcky na osvetové aktivity v júli distribuujú do 251 lokalít po celom Slovensku, ktoré patria pod pôsobnosť príspevkovej organizácie. „Medzi 257 asistentov osvety zdravia sa prerozdelilo 32.000 pracovných listov, 8000 knižiek, farebné ceruzky a hygienické pomôcky na realizáciu osvetových aktivít na tému Hygiena rúk, Dentálna hygiena a Hygiena celého tela,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). „Správanie súvisiace so zdravím je potrebné upevňovať a podporovať najmä v detskom veku. Správne a pravidelné postupy osobnej hygieny nielen v prostredí zníženého hygienického štandardu pôsobia ako účinná prevencia pred niektorými infekčnými ochoreniami,“ doplnila.

Pracovníkov vykonávajúcich osvetové aktivity vzdelávali v dvoch blokoch, ktoré absolvovalo 257 asistentov osvety zdravia a 24 koordinátorov. Tí pôsobia v 251 lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami. „V prostredí zníženého hygienického štandardu zohráva hygiena významnú úlohu pri prevencii infekčných ochorení. Každá lokalita, v ktorej pôsobíme, má svoje špecifiká, zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení,“ hovorí riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hruštič. „Osvetové činnosti vnímame ako cieľavedomú, systematickú činnosť zameranú na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia,“ vysvetľuje.

Metodická príručka na tému Hygiena vznikla v spolupráci s metodičkou Paulou Poduškovou a ilustrátorkou Alicou Záhorskou. Obsahuje základné informácie o hygiene, praktické cvičenia, aktivity a pracovné listy zamerané na témy hygieny rúk aj celého tela, obliekanie, dentálnu hygienu a hygienu vlasov. Súčasťou príručky sú jednoduché návody, ako pracovať s cvičeniami, otázky na overenie získaných informácií, ako aj časť zameraná na zvedavé otázky detí. Metodická príručka je určená výhradne asistentom osvety zdravia, ktorí absolvovali vzdelávanie a tréning na tému Hygiena.

Pre deti od troch do deviatich rokov je určená publikácia Knižka o bábike. Dopĺňa aktivity, ktoré podporujú proces v oblasti upevňovania hygienických návykov.

Metodika je súčasťou národného projektu Zdravé komunity 2A, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj